Leczenie brodawczaka płaskonabłonkowego błony śluzowej języka (...)

Leczenie brodawczaka płaskonabłonkowego błony śluzowej języka (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 9: 22-26.


Leczenie brodawczaka płaskonabłonkowego błony śluzowej języka za pomocą lasera diodowego.
Opis przypadku

Treatment of squamous papilloma of the tongue mucosa with diode laser – a case report

Kamila Kozak-Jastrzębska

Streszczenie
Wirusem HPV na całym świecie zakażonych jest ponad 700 milionów ludzi. Wirus ten należy do rodziny Papillomaviridae i może być niskoonkogenny lub wysokoonkogenny. Najczęściej zmiany nowotworowe głowy i szyi są spowodowane przez wirusy HPV typu 16 i 18. Człowiek zakaża się wirusem poprzez uraz nabłonka, na przykład w wyniku stosunku płciowego. Możliwe jest również przekazywanie patogenu przez matkę podczas porodu. Choroby, jakie może wywołać wirus HPV to m.in. rak krtani, rak migdałków, choroba Bowena lub leukoplakia. Nie ma szczepionki chroniącej przed zachorowaniem na wszystkie odmiany wirusa HPV. Istnieją natomiast szczepionki skuteczne w profilaktyce zakażeń HPV, na przykład szczepionka 9-walentna. Czynnikiem pobudzającym organizm do wytwarzania przeciwciał anty-HPV nie są żywe lub unieszkodliwione wirusy, ale uzyskane metodą rekombinacji genów elementy „otoczki” wirusa, które nie zawierają jego kodu DNA. Szczepieniom powinny poddać się dziewczynki i młode kobiety. Zaleca się także szczepienie kobiet, które rozpoczęły współżycie seksualne. Ze względu na duży odsetek transmisji wirusa na całym świecie jest również wskazane wyszczepianie mężczyzn, by przerwać łańcuch zakażeń. Szczepienia przeciw HPV są drogie, a w Polsce nadal nierefundowane.

Abstract
More than 700 million people worldwide are infected with HPV. This virus belongs to the Papillomaviridae family and can be low- or high-oncogenic. The most common cancerous lesions of the head and neck are caused by HPV types 16 and 18. A person becomes infected with the virus through epithelial trauma, such as sexual intercourse. Transmission of the pathogen from the mother during delivery is also possible. Diseases that HPV can cause include laryngeal cancer, tonsil cancer, Bowen disease or leukoplakia. There is no vaccine to protect against contracting all varieties of HPV. However, there are vaccines that are effective in the prevention of HPV infection, such as the 9-valent vaccine. The factor that stimulates the body to produce anti-HPV antibodies is not the live or inactivated virus, but elements of the virus „envelope” obtained by gene recombination that do not contain its DNA code. Girls and young women should be vaccinated. It is also recommended that women who have begun sexual intercourse be vaccinated. Due to the high rate of virus transmission worldwide, vaccinating men is also indicated to break the chain of infection. HPV vaccination is expensive and still not reimbursed in Poland.

Hasła indeksowe: brodawczak płaskonabłonkowy, laser diodowy, profilaktyka onkologiczna

Key words: squamous papilloma, diode laser, oncology prevention

PIŚMIENNICTWO

 1. Zil-A-Rubab, Baig S, Siddiqui A i wsp. Human papilloma virus – role in precancerous and cancerous oral lesions of tobacco chewers. J Pak Med Assoc. 2013; 63(10): 1295-1298.
 2. Kreimer AR, Villa A, Nyitray AG i wsp. The epidemiology of oral HPV infection among a multinational sample of healthy men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011; 20(1): 172-182.
 3. Acay R, Rezende N, Fontes A i wsp. Human papillomavirus as a risk factor in oral carcinogenesis. A study using in situ hybridization with signal amplification. Oral Microbiol Immunol. 2008; 23(4): 271-274.
 4. Reichelt J, Winter J, Meister J i wsp. A novel blue light laser system for surgical applications in dentistry. Evaluation of specific laser-tissue interactions in monolayer cultures. Clin Oral Investig. 2017; 21(4): 985-994.
 5. Chaya MD, Pankaj G. Lasers in dentistry. A review. IJHS. 2015; 2(8): 7-13.
 6. Michalak M, Kowalczyk N. Niebieskie światło lasera – zastosowanie w chirurgii tkanek miękkich. Laser. 2015; 4: 16-18.
 7. Kędzia W, Józefiak A, Pruski D i wsp. Genotypowanie wirusów brodawczaka ludzkiego u kobiet z CIN 1. Ginekol Pol. 2010; 81: 664-667.
 8. Moyer AB, Roberts J, Olsen RJ i wsp. Human papillomavirus-driven squamous lesions. High-risk genotype found in conjunctival papillomas, dysplasia, and carcinoma. Am J Dermatopathol. 2018; 40(7): 486-490.
 9. Nicolás I, Saco A, Barnadas E i wsp. Prognostic implications of genotyping and p16 immunostaining in HPV positive tumors of the uterine cervix. Mod Pathol. 2020; 33(1): 128-137.
 10. Gillison ML, Broutian T, Pickard RK i wsp. Prevalence of oral HPV infection in the United States, 2009-2010. JAMA. 2012; 307(7): 693-703.
 11. Näsman A, Nordfors C, Holzhauser S i wsp. Incidence of human papillomavirus-positive tonsillar and base of tongue carcinoma. A stabilisation of an epidemic of viral induced carcinoma. A stabilisation of an epidemic of viral induced carcinoma? Eur J Cancer. 2015; 51(1): 55-61.
 12. Duray A, Descamps G, Decaestecker C i wsp. Human papillomavirus DNA strongly correlates with a poorer prognosis in oral cavity carcinoma. Laryngoscope. 2012; 122(7): 1558-1565.
 13. Kantor R, Jeleń M, Szkudlarek T. Możliwości dokonywania oceny anatomopatologicznej tkanek jamy ustnej pobieranych za pomocą lasera diodowego dużej mocy. Mag Stomatol. 2007; 12: 28-32.
 14. Polanowski K. Praktyczne zastosowanie laserów w stomatologii. As Stomat. 2006; 4: 46-48.