Fotodoncja – nowa dziedzina stomatologii

Fotodoncja – nowa dziedzina stomatologii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 7/8: 51-58.


Fotodoncja – nowa dziedzina stomatologii

Photodontics
a new field of dentistry

Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski


Streszczenie
Fotografia jest obecnie szeroko stosowana i wykorzystywana w stomatologii. Coraz częściej lekarze dentyści sięgają po aparat fotograficzny, aby łatwiej i dokładniej dokumentować, diagnozować problemy pacjenta zgłaszającego się do gabinetu. Fotografia cyfrowa niezaprzeczalnie jest wyznacznikiem współczesnej stomatologii.

Abstract
Photography is now widely used in dentistry. More and more dentists use photography to easier and more precisely document and diagnose problems of a patient. Digital photography is undeniably an indicator of modern dentistry.


Hasła indeksowe: fotografia stomatologiczna, zdjęcia wewnątrzustne, zdjęcia zewnątrzustne, aparat fotograficzny, dokumentacja pacjenta

Key words: dental photography, intraoral pictures, extraoral pictures, camera, patient records

PIŚMIENNICTWO

  1. Mladenovic D, Mladenovic L, Mladenovic S. Importance of digital dental photography in the practice of dentistry. Sci J Faculty Med in Niš. 2010; 27(2): 75–79.
  2. Ahmad I. Essentials of Dental Photography. United States: John Wiley & Sons Ltd.; 2019.
  3. Sheridan P. Clinical photography in dentistry: A New Perspective. United States: Quintessence Publishing Co Inc.; 2017.