Bezpośrednia odbudowa kilku zębów z użyciem materiału kompozytowego (...)

Bezpośrednia odbudowa kilku zębów z użyciem materiału kompozytowego (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 7/8: 46-50.


Bezpośrednia odbudowa kilku zębów z użyciem materiału kompozytowego VisCalor bulk o konsystencji zależnej od temperatury

Direct restoration of multiple teeth with the thermoviscous composite VisCalor bulk

Trifon Trifonov


Wstęp
Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy zęba leczonego kanałowo (ząb 24) oraz bezpośredniej odbudowy kilku zębów (zęby 24, 25 i 26) nanohybrydowym materiałem kompozytowym typu bulk-fill o konsystencji zależnej od temperatury (VisCalor bulk). Pierwszy górny lewy ząb przedtrzonowy został poddany leczeniu endodontycznemu w celu usunięcia zębopochodnego źródła infekcji. Uzyskano całkowite cofnięcie się przetoki ropnej, której ujście znajdowało się na powierzchni przedsionkowej wyrostka zębodołowego między górnymi zębami przedtrzonowymi.

PIŚMIENNICTWO

  1. Karacan AO, Ozyurt P. Effect of preheated bulk-fill composite temperature on intrapulpal temperature increase in vitro. J Esthet Restor Dent. 2019; 31(6): 583-588.
  2. Barutcigil Ç, Barutcigil K, Özarlsan MM i wsp. Color of bulk-fill composite resin restorative materials. J Esthet Restor Dent. 2018; 30(2): E3-E8.
  3. O'Neill C, Kreplak L, Rueggeberg FA i wsp. Effect of tooth brushing on gloss retention and surface roughness of five bulk-fill resin composites. J Esthet Restor Dent. 2018; 30(1): 59-69.
  4. Algamaiah H, Sampaio CS, Rigo LC i wsp. Microcomputed Tomography Evaluation of Volumetric Shrinkage of Bulk-Fill Composites in Class II Cavities. J Esthet Restor Dent. 2017; 29(2): 118-127.
  5. Behery H, El-Mowafy O, El-Badrawy W i wsp. Cuspal Deflection of Premolars Restored with Bulk-Fill Composite Resins. J Esthet Restor Dent. 2016; 28(2): 122-130.
  6. Lima RBW, Troconis CCM, Moreno MBP i wsp. Depth of cure of bulk fill resin composites: A systematic Review. J Esthet Restor Dent. 2018; 30(6): 492-501.
  7. Hirata R, Kabbach W, Scopin de Andrade O i wsp. Bulk Fill Composites: An Anatomic Sculpting Technique. J Esthet Restor Dent. 2015; 27(6): 335-343.

Artykuł został opublikowany w: https://www.voco.dental/en/portaldata/1/resources/products/clinical-cases/gb/VisCalor-bulk_cas_Trifon_Trifonov_2021_gb.pdf