Wykonanie wycisku przedniego zęba szczęki z wykorzystaniem pasty retrakcyjnej

Wykonanie wycisku przedniego zęba szczęki z wykorzystaniem pasty retrakcyjnej
Jürgen Manhart
MS 2021; 9: 72-77.


Wykonanie wycisku przedniego zęba szczęki z wykorzystaniem pasty retrakcyjnej

Impression of an anterior maxillary tooth with the use of retraction paste

Jürgen Manhart, Monachium


Granica preparacji leżąca poddziąsłowo może często stanowić wyzwanie podczas pobierania wycisku. Nierzadko w trakcie odlewania modeli okazuje się, że granica preparacji nie została w pełni odwzorowana lub jej odwzorowanie nie jest zadowalające. Dla optymalnego rejestrowania głęboko położonego brzegu preparacji podczas pobierania wycisków, a w efekcie dla późniejszego uzyskania precyzyjnie dopasowanych uzupełnień stomatologicznych, firma VOCO GmbH, produkująca materiały stomatologiczne, opracowała pastę retrakcyjną o działaniu ściągającym, służącą do mechaniczno-chemicznego odsuwania tkanek położonych poniżej brzegu dziąsłowego. Także w połączeniu z nićmi retrakcyjnymi można w ten sposób dodatkowo tymczasowo poszerzyć szczelinę dziąsłową. Jednocześnie, zastosowanie pasty retrakcyjnej zapewnia skuteczne powstrzymanie ewentualnego miejscowego krwawienia, powstałego w wyniku preparacji. Tylko czyste i suche pole zabiegowe pozwala na precyzyjne odwzorowanie szczegółów podczas pobierania wycisków precyzyjną masą.


Rozpoznanie - złamanie zębów 21 i 22 na skutek urazu.


1
Ryc. 1. Sytuacja początkowa – złamane zęby sieczne szczęki po stronie lewej po urazie. Ząb 21 poddano leczeniu endodontycznemu. W zębie 21 przeprowadzono trepanację, do kanału korzeniowego wprowadzono jako tymczasowe zaopatrzenie wodorotlenek wapnia.

2
Ryc. 2. Sytuacja początkowa, widok od strony brzegów siecznych – widoczne głębokie, podniebienno‑dystalne złamanie zęba 22, uniemożliwiające odbudowę ze względu na niekorzystny przebieg płaszczyzny złamania. Z tego względu ząb zachowano tylko do czasu zaplanowanego usunięcia z natychmiastowym wszczepieniem implantu.

3
Ryc. 3. Sytuacja po opracowaniu zęba 21 do korony. Podczas kolejnej wizyty zaplanowano usunięcie zęba 22 i przeprowadzenie natychmiastowej implantacji. Do czasu wykonania docelowej rekonstrukcji, jako tymczasowe długoczasowe zaopatrzenie w okresie gojenia, należy wykorzystać wykonaną w pracowni protetycznej koronę na ząb 21, z przęsłem dowieszonym w okolicy zęba 22.

4
Ryc. 4. Ząb 21 od strony brzegu siecznego – widoczny zacementowany adhezyjnie, wzmocniony włóknem szklanym wkład koronowo‑korzeniowy (Rebilda Post, VOCO).
 
5
Ryc. 5. Po wprowadzeniu do szczeliny wokół zęba 21 bardzo cienkiej nici retrakcyjnej (w rozmiarze 000) wyciśnięto okrężnym ruchem pastę retrakcyjną przez bardzo cienką, zwężającą się kaniulę (pasta retrakcyjna, VOCO).

6
Ryc. 6. Pasta retrakcyjna jest łatwa do aplikacji, a zarazem ma dostatecznie gęstą konsystencję, aby pozwalała na dodatkowe poszerzenie szczeliny. Jednocześnie dochodzi do zatrzymania ewentualnego miejscowego krwawienia tkanek miękkich związanego z preparacją.

7
Ryc. 7. Ząb 21 od strony brzegu siecznego – zwraca uwagę stabilna konsystencja pasty retrakcyjnej, która utrzymuje się na miejscu po aplikacji i nie spływa.

8
Ryc. 8. Po upływie od 1 do 2 minut ostrożnie wypłukuje się pastę retrakcyjną strumieniem wody i sprężonego powietrza stosując ssak, a następnie osusza powietrzem niezawierającym oleju.

9
Ryc. 9. Możliwe było optymalne przygotowanie zęba 21 do pobrania wycisku, z zapewnieniem dobrej widoczności na całym obwodzie bruzdy dziąsłowej. Przy pomocy pasty retrakcyjnej wyraźnie odsłonięto brzeg preparacji, otwierając go i zapewniając suchość.

10
Ryc. 10. Sytuacja po usunięciu nici retrakcyjnych.

11
Ryc. 11. Wycisk pobrany na łyżce indywidualnej z użyciem precyzyjnej masy wyciskowej (V‑Posil Heavy Soft Fast i V‑Posil Light Fast, VOCO).

12
Ryc. 12. Widok wycisku w zbliżeniu pozwala dostrzec wyraźnie zaznaczoną granicę preparacji zęba 21.

13
Ryc. 13. Efekt końcowy – uzupełnienie tymczasowe wykonane przy fotelu pacjenta (Structur 3, VOCO). Podczas kolejnej wizyty planowana jest ekstrakcja zęba 22 z natychmiastową implantacją.

TABELA I. Zastosowane produkty i informacja dotycząca producentów
tabela

Artykuł przedrukowany z: Manhart J. Die Abformung eines Oberkieferfrontzahns unter Anwendung einer Retraktionspaste. ZMK-Aktuell, Spitta Verlag. 2021; 37(6): 391-393.