Zębiak zestawny w szczęce. Opis przypadku

Zębiak zestawny w szczęce. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 6: 64-67.


Zębiak zestawny w szczęce. Opis przypadku

Compound odontoma in maxilla – case report

Patryk Woś, Kacper Nijakowski, Anna Lehmann

Streszczenie
Zębiak zestawny jest jednym z najczęstszych guzów zębopochodnych, który składa się z odontoidów. Praca przedstawia przypadek kliniczny 27-letniego pacjenta z zębiakiem zestawnym, obserwowanym po lewej stronie szczęki, na wysokości zęba siecznego bocznego i kła. Rokowanie zębiaka zestawnego jest bardzo dobre po doszczętnym wyłuszczeniu zmiany.

Abstract
The compound odontoma is one of the most common odontogenic tumours that consists of odontoids. The paper presents a case report of a 27-year-old patient with a compound odontoma, observed on the left side of maxilla, between lateral incisor and canine. After complete excision of the lesion the prognosis is very good.

Hasła indeksowe: zębiak zestawny tomografi a komputerowa wiązki stożkowej, guz zębopochodny

Key words: compound odontoma, cone beam computed tomography, odontogenic tumor

PIŚMIENNICTWO

  1. Masłowska KZ, Jakimiak A, Popowski W. Comparison of two clinical cases of osteoma and odontoma complex located in the posterior region of the maxilla. J Pre-Clin Clin Res. 2019; 13(1): 42-49.
  2. Preoteasa CT, Preoteasa E. Compound odontomao - morphology, clinical findings and treatment. Case report. Romanian J Morphol Embryol Rev Roum Morphol Embryol. 2018; 59(3): 997-1000.
  3. Arora A, Donald PM. Complex odontomas hindering eruption of maxillary permanent teeth: a radiological perspective. BMJ Case Rep. 2016; 2016: bcr2016216797.
  4. Gupta A, Vij H, Vij R i wsp. An erupted compound odontoma. BMJ Case Rep. 2014; 2014: bcr2013201820.
  5. Antoniades K, Eleftheriades I, Karakasis D. The Gardner syndrome. Int J Oral Maxillofac Surg. 1987; 16(4): 480-483.
  6. Pillai A, Moghe S, Gupta MK i wsp. A complex odontoma of the anterior maxilla associated with an erupting canine. BMJ Case Rep. 2013; 2013: bcr2013200684.
  7. Spini TH, Sargenti-Neto S, Cardoso SV i wsp. Progressive dental development in regional odontodysplasia. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104(3): e40-e45.