Przegląd rekomendacji dotyczących leczenia martwicy kości szczęk indukowanej lekami

Przegląd rekomendacji dotyczących leczenia martwicy kości szczęk indukowanej lekami

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 6: 34-38.


Przegląd rekomendacji dotyczących leczenia martwicy kości szczęk indukowanej lekami

A review of recommendations on treatment of medication-related osteonecrosis of the jaw

Elżbieta Dembowska, Renata Samulak, Przemysław Ukleja

Streszczenie
W pracy przedstawiono przegląd rekomendacji dotyczących postępowania stomatologicznego, w tym implantologicznego, z pacjentami leczonymi bisfosfonianami (obecnie lub w przeszłości). Celem opisanych zaleceń jest minimalizacja ryzyka powstania martwicy kości szczęk.

Abstract
This paper presents the review of recommendations of dental and implant treatment of patients after or during bisphosphonates therapy in order to minimize the risk of osteonecrosis of the jaw.

Hasła indeksowe: bisfosfoniany, martwica kości szczęk, MRONJ

Key words: bisphosphonates, osteonecrosis of the jaw, MRONJ

PIŚMIENNICTWO

 1. Urist MR. Bone formation by autoinduction. Science. 1965; 150: 893-899.
 2. Compston J i wsp. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch Osteoporos. 2017; 12(1): 43.
 3. Dardzińska J, Chabaj-Kędroń H, Małgorzewicz S. Osteoporoza jako choroba społeczna i cywilizacyjna – metody profilaktyki. Hygeia Public Health. 2016; 51(1): 23-30.
 4. Samulak-Zielińska R. Pacjent przyjmujący leki z grupy bisfosonianów w codziennej praktyce stomatologicznej. Mag Stomatol. 2015; XXV(2): 99-102.
 5. Qaisi M i wsp. Denosumab related osteonecrosis of the jaw with spontaneous necrosis of the soft palate: report of a life threatening case. Case Rep Dent. 2016; ID 5070187.
 6. Favia G i wsp. Medication-related osteonecrosis of the jaws: considerations on a new antiresorptive therapy (denosumab) and treatment outcome after a 13-year experience. Int J Dent. 2016; ID 1801676.
 7. Adams MR i wsp. Long-term bisphosphonate therapy-induced periprosthetic femoral stress fracture in a sliding hip screw implant: a unique case report. J Orthopaedic Case Rep. 2016; 6(4): 53-56.
 8. Marx R. Oral and intravenous bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws. Hanover Park: Quintessence Publishing; 2011.
 9. Santos-Silva AR i wsp. Osteonecrosis of the mandible associated with bevacizumab therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013; 115: 32-36.
 10. Rosella D i wsp. Medication-related osteonecrosis of the jaw: clinical and practical guidelines. J Int Soc Prevent Communit Dent. 2016; 6: 97-104.
 11. Svejda B i wsp. Positionspapier zur medikamentenassoziierten Osteonekrose des Kiefers (MRONJ). Stomatologie. 2015; 112: 241.
 12. Khan AA i wsp. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus. J Bone Min Res. 2015; 30: 3-23.
 13. Segura-Egea JJ i wsp. European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics. Int Endod J. 2018; 51(1): 20-25.
 14. Kaczmarzyk T i wsp. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Warszawa: Narodowy Instytut Leków; 2019.
 15. Lee JK. Current opinion on MRONJ. J Surg Open Access. 2016; 2: 5.
 16. Ruggiero L i wsp. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw – 2014 update. J Oral Maxillofac Surg. 2014; 72: 1938-1956.
 17. Kim YH i wsp. Drug holiday as a prognostic factor of medication-related osteonecrosis of the jaw. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2014; 40(5): 206-210.
 18. Pickett FA. Update on medication related osteonecrosis of the jaw. https://www.ineedce.com/courses/2862/PDF/1508cei_Pickett_DE_web.pdf; 2016
 19. Jacobsen C i wsp. Osteopathology induced by bisphosphonates and dental implants: clinical observations. Clin Oral Investig. 2013; 17(1): 167-175.

następny artykuł