Zastosowanie technologii cyfrowych w wykonawstwie protez całkowitych

Zastosowanie technologii cyfrowych w wykonawstwie protez całkowitych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 6: 24-28.


Zastosowanie technologii cyfrowych w wykonawstwie protez całkowitych

Digital technologies used in manufacturing complete dentures

Paulina Homel, Anna Ludwa, Małgorzata Pihut

Streszczenie
Na podstawie piśmiennictwa w artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii cyfrowych do przeprowadzenia rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem protez całkowitych akrylowych. Opisano technologie oparte na wytwarzaniu addytywnym i subtraktywnym. Przedstawiono etapy wykonania uzupełnienia protetycznego, omówiono wady i zalety takiego leczenia oraz porównano je z metodami tradycyjnymi.

Abstract
Based on a literature review this article presents possibilities of using digital technologies to perform prosthetic treatment with complete acrylic dentures. In the study were described technologies based on additive and subtractive manufacturing. Steps of design and producing dentures were presented, as well as advantages and disadvantages that method of prosthetic treatment.

Hasła indeksowe: CAD/CAM, frezowanie, druk 3D, protezy całkowite

Key words: CAD/CAM, milling, 3D printing, complete dentures

PIŚMIENNICTWO

 1. Anadioti E, Musharbash L, Blatz MB i wsp. 3D printed complete removable dental prostheses. A narrative review. BMC Oral Health. 2020; 20(1): 343.
 2. Lisiakiewicz W, Mierzwińska-Nastalska E. Protezy całkowite wykonywane w oparciu o technologię CAD/CAM. Protet Stomatol. 2016; 66(4): 307-310.
 3. Bilgin MS, Baytaroğlu EN, Erdem A i wsp. A review of computer-aided design/computer-aided manufacture techniques for removable denture fabrication. Eur J Dent. 2016; 10(2): 286-291.
 4. Cywoniuk E, Sierpińska T. Wykorzystanie technologii cyfrowych w wykonawstwie uzupełnień protetycznych na podstawie piśmiennictwa. Protet Stomatol. 2019; 69(2): 207-216.
 5. Srinivasan M, Schimmel M, Naharro M i wsp. CAD/CAM milled removable complete dentures. Time and cost estimation study. J Dent. 2019; 80: 75-79.
 6. Schweiger J, Edelhoff D, Güth JF. 3D printing in digital prosthetic dentistry. An overview of recent developments in additive manufacturing. J Clin Med. 2021; 10(9): 2010.
 7. Srinivasan M, Kalberer N, Naharro M i wsp. CAD-CAM milled dentures. The Geneva protocols for digital dentures. J Prosthet Dent. 2020; 123(1): 27-37.
 8. de Mendonça AF, Furtado de Mendonça M, White GS i wsp. Total CAD/CAM supported method for manufacturing removable complete dentures. Case Rep Dent. 2016; 2016: 1259581.
 9. Han W, Li Y, Zhang Y i wsp. Design and fabrication of complete dentures using CAD/CAM technology. Medicine (Baltimore). 2017; 96(1): e5435.
 10. Srinivasan M, Kamnoedboon P, McKenna G i wsp. CAD-CAM removable complete dentures. A systematic review and meta-analysis of trueness of fit, biocompatibility, mechanical properties, surface characteristics, color stability, time-cost analysis, clinical and patient-reported outcomes. J Dent. 2021; 113: 103777.
 11. Kalberer N, Mehl A, Schimmel M i wsp. CAD-CAM milled versus rapidly prototyped (3D-printed) complete dentures. An in vitro evaluation of trueness. J Prosthet Dent. 2019; 121(4): 637-643.
 12. Janeva NM, Kovacevska G, Elencevski S i wsp. Advantages of CAD/CAM versus conventional complete dentures – a review. Open Access Maced J Med Sci. 2018; 6(8): 1498-1502.
 13. Wang C, Shi YF, Xie PJ i wsp. Accuracy of digital complete dentures. A systematic review of in vitro studies. J Prosthet Dent. 2021; 125(2): 249-256.
 14. Srinivasan M, Gjengedal H, Cattani-Lorente M i wsp. CAD/CAM milled complete removable dental prostheses. An in vitro evaluation of biocompatibility, mechanical properties, and surface roughness. Dent Mater J. 2018; 37(4): 526-533.
 15. Al-Qarni FD, Goodacre CJ, Kattadiyil MT i wsp. Stainability of acrylic resin materials used in CAD-CAM and conventional complete dentures. J Prosthet Dent. 2020; 123(6): 880-887.
 16. Herpel C, Tasaka A, Higuchi S i wsp. Accuracy of 3D printing compared with milling – a multi-center analysis of try-in dentures. J Dent. 2021; 110: 103681.
 17. Arakawa I, Al-Haj Husain N, Srinivasan M i wsp. Clinical outcomes and costs of conventional and digital complete dentures in a university clinic. A retrospective study. J Prosthet Dent. 2021; S0022-3913(20)30799-X.