Bezpośrednie, złożone wzmocnienie zębiny okołoszyjkowej zęba leczonego endodontycznie (...)

Bezpośrednie, złożone wzmocnienie zębiny okołoszyjkowej zęba leczonego endodontycznie (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 5: 54-59.


REPORTAŻ KLINICZNY
Bezpośrednie, złożone wzmocnienie zębiny okołoszyjkowej zęba leczonego endodontycznie kompozytem w celu uratowania zęba trzonowego

Direct, complex reinforcement of endodontically treated, pericervical dentine with supercomposite for molar preservation

Clarence Tam

Artykuł przedrukowany z: Case Report | VOCO GmbH (https://www.voco.dental/in/portaldata/1/resources/products/clinical-cases/gb/grandioso_cas_dr-clarence-tam_gb.pdf)

Rozpoznanie
65-letnia kanadyjska dentystka zgłosiła się do gabinetu z powodu próchnicy korzenia czwartego stopnia zęba 26 (górnego lewego pierwszego zęba trzonowego). Wykonano wypełnienie na powierzchniach dystalnej i żującej, obejmując także obszar korzenia. Podczas usuwania próchnicy nie doszło do odsłonięcia miazgi. Po upływie 10 tygodni, po nagłym nasileniu dolegliwości, podjęto decyzję o przeprowadzeniu leczenia kanałowego i skierowano pacjentkę do endodonty. Po zakończeniu leczenia endodontycznego i wykonaniu tymczasowego wypełnienia pacjentka ponownie pojawiła się w gabinecie w celu dalszego leczenia.