Włókniak urazowy błony śluzowej podniebienia (...)

Włókniak urazowy błony śluzowej podniebienia (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2022; 5: 10-15.


Włókniak urazowy błony śluzowej podniebienia. Opis przypadku

Traumatic fibroma of palatal mucosa – case report

Magdalena Czerwata, Jakub Tomasiuk

Streszczenie
Włókniaki to najczęściej występujące łagodne zmiany rozrostowe w obrębie jamy ustnej. Praca przedstawia przypadek 55‑letniej pacjentki, która zgłosiła do Poradni Chirurgii Stomatologicznej w celu usunięcia zmiany rozrostowej na podniebieniu twardym, powstałej poprzez przewlekłe drażnienie ruchomym uzupełnieniem protetycznym.

Abstract
Fibromas are the most common benign lesions in the oral cavity. The article presents the case of a 55‑years‑old female patient, who attended to Oral Surgery Clinic for removing a lesion localized in the palate, due to constant irritation of removal upper denture.

Hasła indeksowe: włókniak urazowy, nowotwory łagodne, uraz mechaniczny, ruchome uzupełnienia protetyczne

Key words: traumatic fibroma, benign tumors, mechanical trauma, removal dentures

PIŚMIENNICTWO

  1. Domingo ST, Bagán JV, Jiménez Y i wsp. Benign tumors of the oral mucosa: A study of 300 patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2008; 13(3): E161-E166.
  2. Bartkowski SB. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Kraków: Collegium Medicum UJ; 1996.
  3. Langlais RP, Miller CS, Nield-Gehrig JS. Szponar E (red. wyd. pol.). Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Kolorowy atlas i podręcznik. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2013.
  4. Kryst L. Chirurgia szczękowo–twarzowa. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 2011.
  5. Żegota A, Papierz U, Dudko A i wsp. Włókniaki jamy ustnej – jak nie popełnić błędu? Onkol Dypl. 2018; 3: 34-36.
  6. Barker DS, Lucas RB. Localized fibrous overgrowths of the oral mucosa. Br J Oral Surg. 1967; 5: 86-92.
  7. Mierzwa D, Hadzik J, Parkitna M i wsp. Retrospektywna ocena zgodności diagnostyki klinicznej i histopatologicznej wybranych zmian w jamie ustnej leczonych chirurgicznie. Dent Med Probl. 2013; 50(4): 412–417.
  8. Dudko A, Adamiecki M, Stawerski P i wsp. Włókniaki jamy ustnej. Mag Stomatol. 2013; 9: 30-34.
  9. Saibene AM, Rosso C, Castellarin P i wsp. Managing Benign and Malignant Oral Lesions with Carbon Dioxide Laser: Indications, Techniques, and Outcomes for Outpatient Surgery. Surg J (NY). 2019; 5(3): e69–e75.
  10. Burkhart NW. The fibroma: Breaking a chronic habit. RDH Magazine. 2020; 4: 41-42.
poprzedni artykuł