VI EDYCJA MIĘDZYUCZELNIANYCH ZAWODÓW W ZAKRESIE SYMULACJI STOMATOLOGICZNEJ

VI EDYCJA MIĘDZYUCZELNIANYCH ZAWODÓW W ZAKRESIE SYMULACJI STOMATOLOGICZNEJ

W dniach 19-20 listopada 2021 r. w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyła się VI edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie Symulacji Stomatologicznej. Wzięło w niej udział 16 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z trzech uczelni medycznych w Polsce (UM w Łodzi, UM w Poznaniu, PUM w Szczecinie). 

Uczestnicy w ciągu dwóch dni opracowywali ubytki w zębach fantomowych, a następnie je wypełniali. W celu odtworzenia brakującej ściany stosowali formówki częściowe (Contact Matrix; Danville). W warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenia przewodowe oraz rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe), a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych. Podczas zawodów sprawdzono również ich wiedzę dotyczącą morfologii kanałów korzeniowych, w tym również w zakresie nieprawidłowości rozwojowych zębów. 

Oceny wykonanych zabiegów dokonało dwóch sędziów: p. dr hab. Agnieszka Droździk i p. dr hab. Ryta Łagocka. Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Różnice punktowe pomiędzy uczestnikami zawodów były nieznaczne. Ostatecznie przyznano jedno 1. miejsce – zajęła je p. Anna Grotowska, studentka UM w Poznaniu oraz dwa drugie miejsca – zajęły je ex aequo p. Dagmara Tybulczuk, PUM w Szczecinie i p. Weronika Kuśmierek, UM w Poznaniu. Na trzeciej pozycji uplasowało się troje studentów – p. Monika Zaleska z PUM w Szczecinie, p. Wiktor Martczak z UM w Łodzi i p. Maryia Klimovicz z UM w Poznaniu. 

Niezwykle wartościowe nagrody ufundowali: Magazyn Stomatologiczny (dwutomowa książka ”Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego Marii Barańskiej-Gachowskiej”), Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (albumy „Stomatologia w malarstwie”) oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie („Endodoncja w praktyce klinicznej”). Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali prenumeratę Magazynu Stomatologicznego oraz drobne upominki, w tym bloczki ze sztucznym kanałem oraz drobne narzędzia endodontyczne. 

2

3

4

5

1

6

8


Źródło: informacja prasowa