Oral mucositis w przebiegu terapii metotreksatem (...)

Oral mucositis w przebiegu terapii metotreksatem (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 11: 64-72.

Oral mucositis w przebiegu terapii metotreksatem reumatoidalnego zapalenia stawów

Oral mucositis in the course of rheumatoid arthritis methotrexate therapy

Marta Prokop, Klaudia Lewandowska, Renata Chałas

Streszczenie
Oral mucositis (OM) nierzadko stanowi dla klinicystów wyzwanie terapeutyczne, w szczególności gdy występuje jako skutek uboczny leczenia innych chorób. Odpowiednia diagnoza i wprowadzone leczenie zapobiegają nasilaniu się OM i poprawiają stan pacjenta. W artykule scharakteryzowano obraz kliniczny i przebieg zapalenia błony śluzowej jamy ustnej oraz przedstawiono czynniki ryzyka na podstawie przypadku klinicznego pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów, leczonej metotreksatem.

Abstract
Oral mucositis (OM) is often a therapeutic challenge for clinicians, particularly when it occurs as a side effect of treatment of other diseases. Appropriate diagnosis and introduced treatment prevent the worsening of the OM and improve the patient’s condition. The article describes the clinical picture and course of oral mucositis and presents risk factors based on the clinical case of a patient with rheumatoid arthritis treated with methotrexate.

Hasła indeksowe: oral mucositis, reumatoidalne zapalenie stawów, metotreksat, choroby błon śluzowych jamy ustnej

Key words: oral mucositis, rheumatoid arthritis, methotrexate, oral mucosa diseases

PIŚMIENNICTWO

 1. Sonis ST. Oral mucositis in head and neck cancer. Risk, biology, and management. W: Dizon DS (red.). American Society of Clinical Oncology Educational Book. Alexandria: ASCO; 2013, s. e236-e240.
 2. Shankar A, Roy S, Bhandari M i wsp. Current trends in management of oral mucositis in cancer treatment. Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(8): 2019-2026.
 3. Daugėlaitė G, Užkuraitytė K, Jagelavičienė E i wsp. Prevention and treatment of chemotherapy and radiotherapy induced oral mucositis. Medicina (Kaunas). 2019; 55(2): 25.
 4. Singh V, Singh AK. Oral mucositis. Natl J Maxillofac Surg. 2020; 11(2): 159-168.
 5. Hensley ML, Hagerty KL, Kewalramani T i wsp. American Society of Clinical Oncology. 2008 clinical practice guideline update. Use of chemotherapy and radiation therapy protectants. J Clin Oncol. 2009; 27(1): 127-145.
 6. Sonis ST. Oral mucositis. Anticancer Drugs. 2011; 22(7): 607-612.
 7. Szałek E. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej – istotny problem terapeutyczny w onkologii. Farm Współ. 2018; 11: 8-14.
 8. Oronsky B, Goyal S, Kim MM i wsp. A review of clinical radioprotection and chemoprotection for oral mucositis. Transl Oncol. 2018; 11(3): 771-778.
 9. Çakmak S, Nural N. Incidence of and risk factors for development of oral mucositis in outpatients undergoing cancer chemotherapy. Int J Nurs Pract. 2019; 25(1): e12710.
 10. Sroussi HY, Epstein JB, Bensadoun RJ i wsp. Common oral complications of head and neck cancer radiation therapy. Mucositis, infections, saliva change, fibrosis, sensory dysfunctions, dental caries, periodontal disease, and osteoradionecrosis. Cancer Med. 2017; 6(12): 2918-2931.
 11. Sonis ST. Mucositis as a biological process. A new hypothesis for the development of chemotherapy-induced stomatotoxicity. Oral Oncol. 1998; 34(1): 39-43.
 12. Sonis ST. New thoughts on the initiation of mucositis. Oral Dis. 2010; 16(7): 597-600.
 13. Maria OM, Eliopoulos N, Muanza T. Radiation-induced oral mucositis. Front Oncol. 2017; 7: 89.
 14. Morgan SL, Baggott JE. Folate supplementation during methotrexate therapy for rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol. 2010; 28(5 Suppl 61): S102-S109.
 15. Fristrup N, Donskov F. Folic acid reduces mucositis in metastatic renal cell carcinoma patients. A retrospective study. Clin Genitourin Cancer. 2019; 17(4): 254-259.
 16. Troeltzsch M, von Blohn G, Kriegelstein S i wsp. Oral mucositis in patients receiving low-dose methotrexate therapy for rheumatoid arthritis. Report of 2 cases and literature review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol and Oral Radiol. 2013; 115(5): e28-e33.
 17. Mallick S, Benson R, Rath GK. Radiation induced oral mucositis. A review of current literature on prevention and management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016; 273(9): 2285-2293.
 18. Riley P, McCabe MG, Glenny AM. Oral cryotherapy for preventing oral mucositis in patients receiving cancer treatment. JAMA Oncol. 2016; 2(10): 1365-1366.
 19. Anschau F, Webster J, Capra MEZ i wsp. Efficacy of low-level laser for treatment of cancer oral mucositis. A systematic review and meta-analysis. Lasers Med Sci. 2019; 34(6): 1053-1062.
 20. Żyłkiewicz M, Kuderewska S, Plewik M i wsp. Skuteczność działania ozonoterapii w leczeniu mucositis jamy ustnej indukowanej chemioterapią u onkologicznego pacjenta w wieku rozwojowym – opis przypadku. Nowa Stomatol. 2020; 25(3): 69-73.
 21. Chaveli-López B, Bagán-Sebastián JV. Treatment of oral mucositis due to chemotherapy. J Clin Exp Dent. 2016; 8(2): e201-e209.


następny artykuł