REPORTAŻ KLINICZNY. Odbudowa zęba przedniego materiałem kompozytowym (...)

REPORTAŻ KLINICZNY. Odbudowa zęba przedniego materiałem kompozytowym (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 11: 56-62.

REPORTAŻ KLINICZNY. Odbudowa zęba przedniego materiałem kompozytowym o konsystencji zależnej od temperatury VisCalor (VOCO)

Anterior tooth reconstruction with VisCalor (VOCO) temperature‑dependent composite material

Hanke Faust

Artykuł przedrukowany z: Faust H. Frontzahnrestauration leicht gemacht. Dent Mag. 2021; 39(5): 20‑24.

Bezpośrednia odbudowa w odcinkach przednim i bocznym powinna być nieskomplikowana, niezawodna i w miarę możliwości wolna od problemów funkcjonalnych zarówno dla lekarza dentysty, jak i dla pacjenta. Jednak w leczeniu próchnicy należy także brać pod uwagę wydajność ekonomiczną. W tym kontekście na szczególną wzmiankę zasługują idealne właściwości użytkowe nowego materiału kompozytowego VisCalor o konsystencji zależnej od temperatury, wpływające na jego adaptację i możliwość modelowania. Materiały kompozytowe o konsystencji zależnej od temperatury nadają się szczególnie dobrze do minimalnie inwazyjnego leczenia trudno dostępnych ubytków i głębokich preparacji, co oznacza, że można również bez trudu wykonywać z nich odbudowy estetyczne w odcinku przednim i bocznym. Materiał VisCalor stanowi uzupełnienie wcześniejszego materiału VisCalor Bulk o konsystencji zależnej od temperatury. Materiał ten miał pewne ograniczenia w strefie estetycznej ze względu na większą przezierność.

PIŚMIENNICTWO

  1. Ahmed A, Hassan M, Abdalla A. Microshear bond strength of universal adhesives to dentin used in total-etch and self-etch modes. Tanta Dent J. 2018; 15(2): 91-98.
  2. Torres CRG. Effects of universal adhesive systems using self-etch or total-etch mode on dentin permeability. Report to Voco. Brasilien: São José dos Campos; 2013.
  3. Toshniwal N, Singh N, Dhanjani V i wsp. Self etching system v/s conventional bonding: advantages, disadvantages. JOADMS. 2019; 5(3): 379-383.
  4. VOCO. Scientific Compendium. Futurabond U u. M+. Online: https://www.voco.dental/us/portaldata/1/resources/products/scientific-compendiums/gb/futurabond-u-m-plus_scc_gb.pdf [dostęp 04.10.2021].
  5. Braun A. Temperature development inside the tooth during application of a thermoviscous bulk fill material. Report to Voco. Aachen: University of Aachen; 2019.
  6. Yang J, Silikas N, Watts DC. Pre-heating time and exposure duration: effects on post-irradiation properties of a thermo-viscous resin-composite. Dent Mater. 2020; 36(6): 787-793.
  7. Federlin M, Blunck U, Frankenberger R i wsp. Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich. S1-Handlungsempfehlung (Langversion). AWMF-Registernummer: 083–028; Stand: Oktober 2016; gültig bis: Oktober 2021. Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift. 2017; 72(1): 75-82.
  8. Manhart J. Muss es immer Kaviar sein?-die Frage nach dem Aufwand für Komposite im Seitenzahnbereich. ZMK. 2011; 27: 10-15.
  9. Manhart J. Ein thermo viskoses Bulk-Fill-Komposit zur effektiven Seitenzahn Versorgung, klinische Falldarstellungen mit unterschiedlichen Heizgeräten. NZB. 2021; 2: 10-17.
  10. Gernhardt CE. Restaurative Versorgung mit dem Bulk-Fill-Material VisCalor bulk. ZMK. 2020; 10: 614-617.