Pionowe złamanie korzenia drugiego zęba przedtrzonowego szczęki (...)

Pionowe złamanie korzenia drugiego zęba przedtrzonowego szczęki (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 9: 10-15.

Pionowe złamanie korzenia drugiego zęba przedtrzonowego szczęki – wieloetapowe postępowanie terapeutyczne od ekstrakcji do estetycznego uzupełnienia braku

Vertical root fracture in second maxillary premolar – multi‑stage therapy from extraction to aesthetic reconstruction


Agnieszka Droździk

Streszczenie
W artykule przedstawiono kompleksowe leczenie zaplanowane po zdiagnozowaniu pionowego złamania korzenia drugiego zęba przedtrzonowego górnego. W wyniku wieloetapowej terapii obejmującej: atraumatyczną ekstrakcję, procedurę zachowania wyrostka z uszczelnieniem zębodołu i odbudowę protetyczną w postaci kombinowanego mostu z przęsłem owalnym, uzyskano zadowalający efekt funkcjonalny i estetyczny.

Abstract
The article presents comprehensive treatment planned after the diagnosis of a second upper premolar vertical root fracture. As a result of the multi‑stage therapy which included atraumatic extraction, alveolar ridge preservation with socket seal surgery and prosthetic reconstruction in the form of a combined bridge with an ovate pontic, a satisfactory functional and aesthetic effect was obtained.

Hasła indeksowe: pionowe złamanie korzenia, zachowanie wyrostka zębodołowego, technika uszczelnienia zębodołu, wolny przeszczep dziąsłowy

Key words: vertical root fracture, alveolar ridge preservation, socket seal surgery, free gingival graft

PIŚMIENNICTWO

  1. Chan CP, Tseng SC, Lin CP i wsp. Vertical root fracture in nonendodontically treated teeth: a clinical report of 64 cases in Chinese patients. J Endod. 1998; 24(10): 678-681.
  2. Cardaropoli G, Araújo M, Hayacibara R i wsp. Healing of extraction sockets and surgically produced – augmented and non-augmented – defects in the alveolar ridge. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol. 2005; 32(5): 435-440.
  3. Schropp L, Wenzel A, Kostopoulos L i wsp. Bone healing and soft tissue contour changes following single-tooth extraction: a clinical and radiographic 12-month prospective study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2003; 23(4): 313-323.
  4. Juodzbalys G, Stumbras A, Goyushov S i wsp. Morphological classification of extraction sockets and clinical decision tree for socket preservation/augmentation after tooth extraction: a systematic review. J Oral Maxillofac Res. 2019; 10(3): e3.
  5. Hämmerle CH, Araújo MG, Simion M. Evidence-based knowledge on the biology and treatment of extraction sockets. Clin Oral Implants Res. 2012; 23(Suppl 5): 80-82.
  6. Landsberg CJ, Bichacho N. A modified surgical/prosthetic approach for optimal single implant supported crown. Part I – the socket seal surgery. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1994; 6(2): 11-17.
  7. Negri B, Zuhr O, Fickl S i wsp. Socket seal surgery: clinical uses in implant dentistry and guided bone regeneration procedures for single tooth replacement in the esthetic zone. Quintessence Int. 2016; 47(2): 123-139.
  8. López-Pacheco A, Soto-Peñaloza D, Gómez M i wsp. Socket seal surgery techniques in the esthetic zone: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis of randomized clinical trials. Int J Implant Dent. 2021; 7(1): 13.
  9. Oghli AA, Steveling H. Ridge preservation following tooth extraction: a comparison between atraumatic extraction and socket seal surgery. Quintessence Int. 2010; 41(7): 605-609.
  10. Festa VM, Addabbo F, Laino L i wsp. Porcine-derived xenograft combined with a soft cortical membrane versus extraction alone for implant site development: a clinical study in humans. Clin Implant Dent Relat Res. 2013; 15(5): 707-713.


poprzedni artykuł