Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów (...)

Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 7-8: 44-50.


Potencjał naprawczy tkanek okołowierzchołkowych zębów po leczeniu endodontycznym – studium przypadków

The repair potential of the periapical tissues of the teeth after endodontic treatment ‑ a case study

Jakub Urban, Marcin Kulski

Streszczenie
Zmiany zapalne tkanek okołowierzchołkowych są częstym problemem w codziennej praktyce lekarza wykonującego procedury endodontyczne. Zmiany o charakterze przewlekłym nieleczone zwiększają swojerozmiary w czasie i mogą długo być bezobjawowe. Rozległe ubytki kostne stanowią dylemat terapeutyczny w zakresie stopnia ingerencji – leczenie chirurgiczne czy zachowawcze. Celem leczenia kanałowego jest minimalizacja patologicznej wewnątrzzębowej mikroflory poniżej poziomu wywołującego chorobę i w efekcie stymulacja procesu gojenia. W wielu przypadkach takim zachowawczym minimalnie inwazyjnym podejściem można uzyskać wystarczający efekt leczniczy skutkujący wygojeniem ubytku kostnego.

Abstract
Inflammatory lesions in the periapical tissues are a common problem in the daily practice of a physician performing endodontic procedures. Chronic lesions, untreated, increase in size over time and may be asymptomatic for a long time. Extensive bone defects constitute a therapeutic dilemma as to the degree of interference‑surgical or conservative treatment. The aim of root canal treatment is to minimize pathological intra‑tooth microflora below the disease‑causing level and, as a result, stimulate the healing process. In many cases, using such a conservative, minimally invasive approach, we are able to achieve a sufficient therapeutic effect resulting in the healing of the bone defect.

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, endodoncja, gojenie

Key words: root canal therapy, periapical periodontitis, endodontics, healing

PIŚMIENNICTWO
  1. Peters OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. J Endod. 2004; 30(8): 559-567.
  2. Gomes-Filho JE, Wayama MT, Dornelles RC i wsp. Effect of raloxifene on periapical lesions in ovariectomized rats. J Endod. 2015; 41(5): 671-675.
  3. Gomes-Filho JE, Wayama MT, Dornelles RC i wsp. Raloxifene modulates regulators of osteoclastogenesis and angiogenesis in an oestrogen deficiency periapical lesion model. Int Endod J. 2015; 48(11): 1059-1068.
  4. Fouad AF. Diabetes mellitus as a modulating factor of endodontic infections. J Dent Educ. 2003; 67(4): 459-467.
  5. Cintra LT, Facundo AC, Valentim D i wsp. Effect of oral infections on serum creatinine levels in diabetic rats. IJDVR. 2013; 1: 1-6.
  6. Yaturu S. Diabetes and skeletal health. J Diabetes. 2009; 1(4): 246-254.
  7. Martins CM, Gomes-Filho JE, de Azevedo Queiroz IO i wsp. Hypertension undermines mineralization-inducing capacity of and tissue response to mineral trioxide aggregate endodontic cement. J Endod. 2016; 42(4): 604-609.
  8. Sultan N, Rao J. Association between periodontal disease and bone mineral density in postmenopausal women: a cross sectional study. Med. Oral Patol Oral Cir Bucal. 2011; 16(3): e440-e447.