Leczenie implantologiczne u pacjentów z osteoporozą (...)

Leczenie implantologiczne u pacjentów z osteoporozą (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 6: 82-86.


Leczenie implantologiczne u pacjentów z osteoporozą poddanych terapii z zastosowaniem doustnych bisfosfonianów. Na podstawie piśmiennictwa

Hanna Sobczak, Monika Teślak, Izabela Chlebus, Barbara Kochańska, Barbara Drogoszewska

Streszczenie
Osteoporoza stanowi narastający problem epidemiologiczny. Pełnemu leczeniu farmakologicznemu osteoporozy w Polsce poddawanych jest ponad 200 000 osób rocznie, a jest to wciąż mniej niż 10% chorych, u których leczenie to powinno być stosowane. Ze względu na wzrost zainteresowania leczeniem implantologicznym pacjentów w wieku senioralnym, kluczowa jest świadomość wśród lekarzy dentystów na temat możliwości zastosowania tego rodzaju rehabilitacji protetycznej i jej możliwych powikłań u pacjentów poddanych leczeniu antyresorpcyjnemu z powodu osteoporozy.

Abstract
Osteoporosis is a growing epidemiological problem. More than 200 000 people a year are subjected to the full pharmacological treatment of osteoporosis in Poland, which still makes up less than 10% of patients in whom this treatment should be applied. Due to the growing interest in implant treatment among older patients, it is crucial to spread awareness among dentists about the possibility of using this type of prosthetic rehabilitation and its possible complications in patients undergoing anti‑resorptive treatment due to osteoporosis.


Hasła indeksowe: osteoporoza, bisfosfoniany, implanty stomatologiczne, MRONJ

Key words: osteoporosis, bisphosphonates, dental implants, MRONJ


Piśmiennictwo
 1. Giovannacci I, Meleti M, Manfredi M i wsp. Medication‑Related Osteonecrosis of the Jaw Around Dental Implants: Implant Surgery‑Triggered or Implant Presence‑Triggered Osteonecrosis? J Craniofac Surg. 2016; 27(3): 697‑701.
 2. Ruggiero SL, Dodson TB, Fantasia J i wsp. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons Position Paper on Medication‑Related Osteonecrosis of the Jaw‑2014 Update. J Oral Maxillofac Surg. 2014; 71(1938): 1‑26.
 3. Madrid C, Sanz M. What impact do systemically administrated bisphosphonates have on oral implant therapy? A systematic review. Clin Oral Impl Res. 2009; 20(4): 87‑95.
 4. Jacobsen C, Metzler P, Rössle M i wsp. Osteopathology induced by bisphosphonates and dental implants: clinical observations. Clin Oral Investig. 2013; 17(1): 167‑175.
 5. Tkaczuk‑Włach J, Sobstyl M, Jakiel G i wsp. Osteoporoza – obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka 2010. Prz Menopauz. 2010; 2: 113‑117.
 6. Svedbom A, Hernlund E, Ivergård M i wsp. Osteoporosis in the European Union: a compendium of country‑specific reports. Arch Osteoporos. 2013; 8(1‑2): 137.
 7. Kwiatkowska I, Lubawy M, Formanowicz D. Postępowanie żywieniowe w prewencji osteoporozy u osób starszych. Geriatria. 2019; 13: 177‑183.
 8. Lorenc R, Głuszko P, Franek E i wsp. Zalecenia postępowania diagnostycznego i leczniczego w osteoporozie w Polsce. Aktualizacja 2017. Endokrynol Pol. 2017; 68(Suppl. A): A1‑A18.
 9. Marcinowska‑Suchowierska E, Czerwiński E, Badurski J i wsp. Osteoporoza – diagnostyka i terapia u osób starszych. Post Nauk Med. 2011; 24(5): 410‑423.
 10. Marcinowska‑Suchowierska E, Czerwiński E, Badurski J i wsp. Leczenie farmakologiczne osteoporozy w Polsce – dostępność, przyczyny braku jego wdrażania. Post Nauk Med. 2015; 28(12): 879‑885.
 11. Leszczyński P, Korkosz M, Pawlak‑Buś K i wsp. Diagnostyka i leczenie osteoporozy – zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego 2015. Forum Reumatol. 2015; 1(1): 12‑24.
 12. Fleisch H. Bisphosphonates: Mechanisms of Action. Endocrine Reviews. 1998; 19(1): 80‑100.
 13. Camacho PM, Petak SM, Binkley N i wsp. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis‑2016. Endocrine Practice. 2016; 22(Suppl. 4): 1‑42.
 14. Eguia A, Bagán‑Debón L, Cardona F. Review and update on drugs related to the development of osteonecrosis of the jaw. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2020; 25(1): e71‑e83.
 15. Bedogni A, Bettini G, Totola A i wsp. Oral Bisphosphonate‑Associated Osteonecrosis of the Jaw After Implant Surgery: A Case Report and Literature Review. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68: 1662‑1666.
 16. Pogrel MA, Ruggiero SL. Previously successful dental implants can fail when patients commence anti‑resorptive therapy‑a case series. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018; 47(2): 220‑222.
 17. Kwon TG, Lee CO, Park JW i wsp. Osteonecrosis associated with dental implants in patients undergoing bisphosphonate treatment. Clin Oral Implants Res. 2014; 25(5): 632‑640.
 18. Holzinger D, Seemann R, Matoni N i wsp. Effect of Dental Implants on Bisphosphonate‑Related Osteonecrosis of the Jaws. J Oral Maxillofac Surg. 2014; 72(1937): e1‑e8.
 19. Bell BM, Bell RE. Oral Bisphosphonates and Dental Implants: Retrospective Study. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66: 1022‑1024.
 20. Grant BT, Amenedo C, Freeman K i wsp. Outcomes of Placing Dental Implants in Patients Taking Oral Bisphosphonates: A Review of 115 Cases. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66: 223‑230.
 21. Marx RE, Cillo JE Jr, Ulloa JJ. Oral Bisphosphonate‑Induced Osteonecrosis: Risk Factors, Prediction of Risk Using Serum CTX Testing, Prevention, and Treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 2397‑2410.
 22. Kolokythas A, Karras M, Collins E i wsp. Salivary Biomarkers Associated With Bone Deterioration in Patients With Medication‑Related Osteonecrosis of the Jaws. J Oral Maxillofac Surg. 2015; 73(9): 1741‑1747.
 23. Demircan S, Işler SC. Changes in Serological Bone Turnover markers in Bisphosphonate Induced Osteonecrosis of the Jaws: A Case Control Study. Niger J Clin Pract. 2020; 23(2): 154‑158.
 24. Kim JW, Kong KA, Kim SJ i wsp. Prospective biomarker evaluation in patients with ostonecrosis of the jaw who received bisphosphonates. Bone 2013; 57(1): 201‑205.
 25. Campisi G, Mauceri R, Bertoldo F i wsp. Medication‑Related Osteonecrosis of Jaws (MRONJ) Prevention and Diagnosis: Italian Consensus Update 2020. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(16): 5998.
następny artykuł