Choroby infekcyjne w wieku rozwojowym a objawy w jamie ustnej

Choroby infekcyjne w wieku rozwojowym a objawy w jamie ustnej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 4: 70-76.

Wiktoria Wojtowicz, Jagoda Węgrzyn

Streszczenie

Na błonie śluzowej jamy ustnej u dzieci i młodzieży mogą pojawiać się rozmaite zmiany chorobowe o etiologii wirusowej, bakteryjnej czy grzybiczej. Do najczęstszych wirusów wywołujących zmiany na błonie śluzowej wśród małych pacjentów należą wirusy z rodziny Herpesviridae, Papilloma czy Paramyxoviridae. Za najbardziej charakterystyczne zmiany w jamie ustnej odpowiada bakteria Streptococcus pyogenes, wywołująca płonicę. Za to wśród dzieci i młodzieży zakażenia grzybicze najczęściej pojawiają się w stanach obniżonej odporności w postaci pleśniawek.

 

Abstract

Various viral, bacterial and fungal lesions may appear on the oral mucosa of children and adolescents. The viruses of the Herpesviridae, Papilloma and Paramyxoviridae families are the most common viruses causing changes on the mucosa of young patients. Streptococcus pyogenes, which causes scarlet fever, is the bacteria responsible for the most characteristic changes in the oral cavity. On the other hand, fungal infections among children and adolescents most often appear in the states of reduced immunity in the form of thrush.

 

Hasła indeksowe: choroby infekcyjne, stomatologia dziecięca, wiek rozwojowy

Key words: infectious diseases, paedodontics, developmental age

Piśmiennictwo

  1. Olczak-Kowalczyk D, Górska R. Częste choroby infekcyjne w wieku rozwojowym. W: Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U (red.). Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Otwock: Wydawnictwo Med Tour Press International; 2017, 623-635.
  2. Aldred MJ, Cameron A. Zmiany patologiczne w jamie ustnej u dzieci. W: Cameron AC, Widmer RP. Stomatologia dziecięca. Kaczmarek U (red.). Wyd. 2 pol., dodr. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2015, 171-182.
  3. Górska R, Androsz-Kowalska O. Choroby infekcyjne. W: Górska R. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Otwock: Med Tour Press International; 2011, 80-81, 90-119.
  4. Górska R. Klasyfikacja chorób przyzębia. W: Górska R, Konopka T. Periodontologia współczesna. Otwock: Med Tour Press International; 2013, 135.
  5. Lissauer T, Carroll W. Zakażenia i odporność. W: Lissauer T, Carroll W. Pediatria. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020, 302, 307.
  6. Rudkowski Z. Choroby zakaźne. W: Kubicka K, Kawalec W (red.). Pediatria. Podręcznik dla studentów. T. 2. Wyd. 3 zm. i uzup., (dodr.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010, 611-612, 649.
  7. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Wirusologia. W: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia. Giedrys-Kalemba S (tłum.). Wrocław: Edra Urban & Partner; 2018, 465-469.
Lissauer T, Carroll W. Choroby układu oddechowego. W: Lissauer T, Carroll W. Pediatria. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020, 338.