ARTYKUŁ Z FILMEM: Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym. Opis przypadku

ARTYKUŁ Z FILMEM: Resekcja wierzchołka korzenia z użyciem lasera po powtórnym leczeniu endodontycznym. Opis przypadku
Marcin Nowosielski

Streszczenie
W pracy zaprezentowano opis przypadku ponownego leczenia kanałowego zęba 22, prowadzonego z jednoczasowym zabiegiem mikrochirurgii endodontycznej i jednoseansowej rekonstrukcji materiałem kompozytowym. W leczeniu zastosowano laser Er:YAG w celu aktywacji roztworów płuczących (LAI, SWEEPS), osteotomii, apektomii oraz usunięcia ziarniny zapalnej. Wykorzystano również laser Nd:YAG w celu dezynfekcji kanału korzeniowego, operowanej okolicy oraz stymulacji procesu gojenia (LLLT).

Abstract
Case report of secondary root canal treatment of tooth 22 conducted single session with endodontic microsurgery procedure and clinical crown reconstruction with composite, with usage of Er:YAG laser to activate irrigant solutions (LAI, SWEEPS), osteotomy, apicoectomy and removing of granulation tissue and Nd:YAG laser to deep disinfect root canal system and stimulate and fasten healing (LLLT).

Hasła indeksowe: leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu, stomatologia laserowa, mikroskop zabiegowy, endodoncja, mikrochirurgia endodontyczna, resekcja, CBCT
Key words: microscope root canal treatment, laser dentistry, surgical microscope, endodontic treatment, endodontic microsurgery, resection, CBCTFilm 1. Wykonano dezynfekcję kanału laserem Er:YAG z zastosowaniem opisanych w tekście parametrów.Film 2. Osteotomia blaszki przedsionkowej wyrostka zębodołowego z zastosowaniem lasera Er:YAG i uwidocznienie wierzchołka zęba.


Film 3. Apektomia korzenia laserem Er:YAG przy użyciu końcówki w kształcie dłuta, założonej na prostnicy i usunięcie odciętego fragmentu korzenia zęba oraz łyżeczkowanie ziarniny i degranulacja jamy osteotomijnej laserem Er:YAG.


Film 4. Dezynfekcja laserem Er:YAG jamy osteotomijnej.