Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia. Opis przypadku

Wielospecjalistyczne leczenie pacjentów z zapaleniem przyzębia. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 12: 12-22.

Małgorzata Pietruska, Emilia Waszkiewicz‑Sewastianik, Anna Bernaczyk, Aleksandra Pietruska, Ewa Dolińska

Streszczenie
Artykuł przedstawia leczenie młodej pacjentki z zaawansowanym zapaleniem przyzębia. W procesie terapeutycznym konieczne było uwzględnienie procedur z zakresu periodontologii, ortodoncji i implantologii.

Abstract
The article presents the treatment of a young patient with advanced periodontitis. In the therapeutic process, it was necessary to include periodontal, orthodontic and implant procedures.

Hasła indeksowe: zapalenie przyzębia, wada zgryzu, implant
Key words: periodontitis, malocclusion, implant

Piśmiennictwo
1. Kawamoto S, Nagaoka E. The effect of oestrogen deficiency on the alveolar bone resorption caused by traumatic occlusion. J Oral Rehabil. 2000; 27(7): 587‑594.
2. Nogueira‑Filho GR i wsp. Nicotine effects on alveolar bone changes induced by occlusal trauma: a histometric study in rats. J Periodontol.2004; 75(3): 348‑352.
3. De Oliveira Diniz CK i wsp. Diabetes mellitus may increase bone loss after occlusal trauma and experimental periodontitis. J Periodontol. 2012; 83(10): 1297‑1303.
4. Jin LJ, Cao CF. Clinical diagnosis of trauma from occlusion and its relation with severity of periodontitis. J Clin Periodontol 1992; 19(2): 92‑97.
5. Fan J, Caton JG. Occlusal trauma and excessive occlusal forces: Narrative review, case definition, and diagnostic consideration. J Clin Periodontol. 2018; 45(Suppl 20): S199‑S206.
6. Harrel SK, Nunn ME. The association of occlusal contacts with the presence of increased periodontal probing depth. J Clin Periodontol. 2009; 36(12): 1035‑1042.
7. Harrel SK, Nunn ME. The effect of occlusal discrepancies on periodontitis. II. Relationship of occlusal treatment to the progression of periodontal disease. J Periodontol. 2001; 72(4): 495‑505.
8. Boyd RL i wsp. Periodontal implications of orthodontic treatment in adults with reduced or normal periodontal tissues versus those of adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1989; 96(3): 191‑198.
9. Bollen AM i wsp. The effects of orthodontic therapy on periodontal health: a systematic review of controlled evidence. J Am Dent Assoc. 2008; 139(4): 413‑422.
10. Cortellini P, Bissada NF. Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review, case definition, and diagnostic considerations. J Clin Periodontol. 2018; 45(Suppl 20): S190‑S198.
poprzedni artykuł