Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu. Opis przypadku

Planowanie leczenia endodontycznego od A do Z. Klucz do długotrwałego sukcesu. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 3: 81-86
Jenner Argueta, Yakelline Castillo, Jimena Martínez

Streszczenie
Celem pracy było zaznaczenie, jak ważne jest wielospecjalistyczne planowanie leczenia, na podstawie opisu przypadku leczenia przeprowadzonego w przednim górnym odcinku szczęki.
Na początku leczenia stwierdzono głęboką próchnicę, ogniska demineralizacji, przejaśnienia w obrębie okolicy przywierzchołkowej, stan po przebytym leczeniu endodontycznym oraz nieprawidłowe wypełnienia w koronach. W celu odtworzenia funkcji leczonej okolicy zastosowano: mikrochirurgię okołowierzchołkową, leczenie kanałowe, ekstruzję chirurgiczną, wstawienie anatomicznych wkładów z włókna szklanego oraz korony pełnoceramiczne.
Długotrwała obserwacja pokazała skuteczność leczenia zapewnioną poprzez odtworzenie funkcji biologicznej, mechanicznej oraz estetycznej.

Hasła indeksowe:
mikrochirurgia okołowierzchołkowa, ekstruzja chirurgiczna, złamanie korony, obręcz, końcowe wypełnienie, wkład

Piśmiennictwo
1. Kishen A. i wsp.: Advances in endodontics: Potential applications in clinical practice. JCD, 2016, 19, 3, 199-206.
2. Rechenberg D.-K., Zehnder M.: Molecular diagnostics in endodontics. Endodontic Topics, 2014, 30, 1, 51-65.
3. Jawad S. i wsp.: Modern Endodontic Planning Part 1: Assessing Complexity and Predicting Success. Dent. Update, 2015, 42, 7, 599-600, 602-594, 606-598 passim.
4. Cheung W.: A review of the management of endodontically treated teeth Post, core and the final restoration. JADA, 2005, 136.
5. Mannocci F., Cowie J.: Restoration of endodontically treated teeth. Br. Dent. J., 2014, 216, 6, 341-346.
6. Kim S., Kratchman S.: Microsurgery in Endodontics 2018, 2018.
7. Darcey J. i wsp.: Modern Endodontic Planning Part 2: Access and Strategy. Dent. Update 2015, 42, 8, 709-710, 712-704, 717-708 passim.
8. Taschieri S. i wsp.: Treatment of through-and-through bone lesion using autologous growth factors and xenogeneic bone graft: a case report. Oral Maxillofac. Surg., 2012, 16, 1, 57-64.
9. Caliskan M.K.: Nonsurgical retreatment of teeth with periapical lesions previously managed by either endodontic or surgical intervention. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2005, 100, 2, 242-248.
10. Schwarts R.S., Robbins J.W.: Post Placement and Restoration of Endodontically Treated Teeth: A Literature Review. J. Endod., 2004, 30, 5.
11. Juloski J. i wsp.: Ferrule effect: a literature review. J. Endod., 2012, 38, 1, 11-19.
12. Argueta J., Orellana A., Plotino G.: Surgical extrusion: A reliable technique for saving compromised teeth. A 5-years follow-up case report. Giornale Italiano di Endodonzia, 2018.
13. Kar S., Tripathi A., Trivedi C.: Effect of Different Ferrule Length on Fracture Resistance of Endodontically Treated Teeth: An In vitro Study. J. Clin. Diagn. Res., 2017, 11, 4, ZC49-ZC52.
14. Caliskan M.K.: Surgical extrusion of crown root fractured teeth: a clinical review. International endodontic journal 1999, 32, 146.
15. Amaral F.R. i wsp.: Direct anatomical posts for weakened roots: The state of knowledge. Scientific Journal of Dentistry, 2015, 2, 13-20.
16. Nethravathy R., Vinoth S.K., Thomas A.V.: Three different surgical techniques of crown lengthening: A comparative study. J. Pharm. Bioallied Sci., 2013, 5(supl. 1), S14-16.
17. Auquaviva F.S., Shetty S., Coutinho I.: Factors determining post selection: A literature review. J. Prosthet. Dent., 2003, 90, 18.
18. Dietschi D. i wsp.: Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature-Part 1. Composition and micro- and macrostructure alterations. Quintessence Int., 2007, 38, 9, 733-743.
19. Grandini S., Sapio S., Simonetti M.: Use of Anatomic Post and Core for Reconstructing an Endodontically Treated Tooth: A Case Report. J. Adhes. Dent., 2003, 5, 3.