Cementowanie uzupełnień na podbudowie z tlenku cyrkonu. Przegląd piśmiennictwa

Cementowanie uzupełnień na podbudowie z tlenku cyrkonu. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 3: 74-79.
Marta Smoczyńska-Marczak

Streszczenie
Biozgodność i właściwości mechaniczne tlenku cyrkonu spowodowały jego powszechne stosowanie w protetyce stomatologicznej. Jednym z ważniejszych elementów wpływających na trwałe osadzenie stałego uzupełnienia protetycznego jest cementowanie. W artykule, na podstawie piśmiennictwa przedstawiono różne możliwości cementowania uzupełnień protetycznych z tlenku cyrkonu.

Abstract
Biocompatibility and mechanical properties of zirconium oxide have resulted in its widespread use in dental prosthetics. The clinical success and longevity of fixed prostheses mostly depend on cementation procedure. The article presents based to the references different ways to cement prosthetic restorations from zirconia.

Hasła indeksowe:
cementowanie, uzupełnienia pełnoceramiczne, tlenek cyrkonu
Key words:
cementation, all-ceramic restorations, zirconium oxide

PIŚMIENNICTWO
1. Ahmad I.: Stomatologia estetyczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
2. Szczyrek P., Zadroga K., Mierzwińska-Nastalska E.: Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych – przegląd piśmiennictwa. Część II. Protet. Stomatol., 2009, 59, 16-25.
3. Mierzwińska-Nastalska E. (red.): Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. Med Tour Press International, Otwock 2011.
4. Bączkowski B. i wsp.: Leczenie protetyczne z zastosowaniem uzupełnień stałych na podbudowie z tlenku cyrkonu. Protet. Stomatol., 2010, 4, 285-293.
5. Tinschert J. i wsp.: Marginal fit of alumina and zirconia – based fixed partial dentures produced by a CAD/CAM system. Oper. Dent., 2001, 26, 367-374.
6. Lasek K., Okoński P., Mierzwińska-Nastalska E.: Tlenek cyrkonu – właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne. Protet. Stomatol., 2009, 6, 415-422.
7. Sailer I. i wsp.: Five-year clinical results of zirkonia frameworks for posterior fixed partial dentures. Int. J. Prosthodont., 2007, 20, 383-388.
8. Majchrzak K. i wsp.: Kliniczna ocena uzupełnień ceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu, Protet. Stomatol., 2013, 6, 431-440.
9. Lemcke H., Nakonieczny D., Paszenda Z.: Tlenek cyrkonu dla brukserów? Przegląd piśmiennictwa. TPS, 2013, 12, 36-41.
10. Kubicka K., Godlewski T.: Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym. Nowa Stomatol., 2016, 21, 4, 247- 252.
11. Dejak B. (red.): Kompendium wykonywania uzupełnień ceramicznych. Med Tour Press International, Otwock 2014.
12. Gueth J.F. i wsp.: Cyrkon cyrkonowi nierówny – co powinienem wiedzieć jako praktyk. Quintessence dla lekarzy stomatologów, 2018, XXVI, 12, 336-344.
13. Edelhoff D., Ozcan M.: To what extent does the longevity of fixed dental prostheses depend on the function of the cement? Working Group 4 materials: cementation. Clin. Oral Implants Res., 2007, 18, Suppl. 3, 193-204.
14. Gueth J.F. i wsp.: Computer- aided evaluation of preparations for CAD/CAM – fabricated all – ceramic crowns. Clin. Oral Investig., 2013, 17, 1389-1395.
15. Rinke S. i wsp.: Prospective evaluation of posterior fixed zirconia dental prostheses: 10-year clinical results. Int. J. Prosthodont., 2018, 31, 35-42.
16. Szczyrek P., Zadroga K., Mierzwińska-Nastalska E.: Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych – przegląd piśmiennictwa. Część I. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 4, 279-283.
17. Stendera P., Grochowski P., Łomżyński Ł.: Zastosowanie tlenku cyrkonu w protetyce stomatologicznej. Protet. Stomatol., 2012, LXII, 2, 115-120.
18. Szczyrek P., Zadroga K., Mierzwińska- Nastalska E.: Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych – przegląd piśmiennictwa. Część II. Protet. Stomatol., 2009, LIX, 1, 16-25.
19. Czyżewska-Prylińska A.: Wpływ sposobów przygotowania podbudowy cyrkonowej na siłę wiązania ze szkliwem i zębiną przy zastosowaniu różnych cementów. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 2012.
20. Vang B. i wsp.: Influence of contamination on bonding to zirconia ceramic. J. Biomed. Mater Res. B App. Biomater., 2007, 81, 283-290.
21. Blatz M.B. i wsp.: Influence of surface treatment and simulated aging on bond strenghts of luting agents to zirconia. Quintessence Int., 2007, 38, 745-753.
22. Gawłowska P., Dejak B.: Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów. Protet. Stomatol., 2013, LXIII, 3, 208-216.
23. Guazzato M. i wsp.: Influence of surface and heat treatments on flexural strength of Y-TZP dental ceramic. J. Dent., 2005, 33, 9-18.
24. Lughi V., Sergo V.: Low temperature degradation -aging- of zirconia: a critical review of relevant aspects in dentistry. Dent. Mater., 2010, 26, 807-820.
25. Sato H. i wsp.: Mechanical properties of dental zirconia ceramics changed with sandblasting and heat treatment. Dent. Mater. J., 2008, 27, 408-414.
26. Janda R. i wsp.: A new adhesive technology for all-ceramics. Dent. Mat., 2003, 19, 567-573.
27. Akin H. i wsp.: Effect of Er:YAG laser application on the shear bond strength and microleakage between resin cements and Y-TZP ceramics. Lasers Med. Sci., 2012, 27, 333-338.
28. Blatz M.B. i wsp.: In vitro evaluation of shear bond strenghts of resin to densely sintered high-purity zirconium-oxide ceramic after long-term storage and termal cycling. J. Prosthet. Dent., 2004, 91, 356-362.