Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis) – podstawy biologiczne klinicznego zastosowania periodontologicznego

Tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis) – podstawy biologiczne klinicznego zastosowania periodontologicznego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 3: 60-66.
Tomasz Konopka

Streszczenie
Celem pracy poglądowej jest przedstawienie podstaw biologicznych dla zastosowania preparatów zawierających aktywne składniki tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis) o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwdrobnoustrojowych oraz antyoksydacyjnych w leczeniu chorób przyzębia. Roślina ta jest źródłem polifenolowych związków flawonoidowych, spośród których najbardziej znane to flawony w postaci bajkaliny, bajkaleiny, wogonozydu, wogoniny oraz oroksyliny A. Omówiono właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne tych flawonów, które mogłyby być wykorzystywane w leczeniu periodontopatii. Przedstawiono również wyniki dotychczasowych badań interwencyjnych z wyciągami tarczycy bajkalskiej w leczeniu periodontologicznym.

Abstract
The purpose of the this review paper is to present the biological basis for the use of agents containing the bioactive compounds of the Scutellaria baicalensis with anti-inflammatory, antimicrobial and antioxidant properties in the treatment of periodontal disease. This plant is a source of polyphenolic flavonoid compounds, among which the most famous are flavones in the form of baicalin, baicalein, wogonoside, wogonin and oroxylin A. Anti-inflammatory, antibacterial, antifungal, antiviral and antioxidant properties of these flavones that could be used in the treatment of gingivitis and periodontitis were discussed. The results of interventional studies with Scutellaria baicalensis extracts in periodontal treatment are also presented.

Hasła indeksowe:
Scutellaria baicalensis, bajkalina, antyoksydant, choroby przyzębia, leczenie
Key words:
Scutellaria baicalensis, baicalin, antioxidant, periodontal disease, treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Tonetti M.S., Greenwall H., Kornman K.S.: Staging and grading of periodontitis: framework and proposal of a new classification and case definition. J. Periodontol., 2018, 89 (supl. 1), S159-S172.
2. Darveau R.P., Hajishengallis G., Curtis M.A.: Porphyromonas gingivalis as a potential community activist for disease. J. Dent. Res., 2012, 91, 816-820.
3. Vieira Colombo A.P. i wsp.: Periodontal-disease-associated biofilm: A reservoir for pathogens of medical importance. Microb. Pathog., 2016, 94, 27-34.
4. Slots J., Slots H.: Periodontal Herpesvirus morbidity and treatment. Periodontol. 2000, 2019, 79, 210-220.
5. Seymour G.J., Berglundh T., Trombelli L.: Pathogenesis of periodontitis. W: Clinical Periodontology and Implant Denistry (red. J. Lindhe, N.P. Lang). Wiley Blackwell, Oxford, 2015, 256-269.
6. Wang Y, Andrukhov O., Rausch-Fan X.: Oxidative stress and antioxidant system in periodontitis. Front. Physiol., 2017, 8, 910.
7. Moseley R. i wsp.: The modification of alveolar bone proteoglycans by reactive oxygen species in vitro. Connect. Tissue Res., 1998, 37, 13-28.
8. Schreck R., Albermann K., Baeuerle P.A.: Nuclear factor kappa B: an oxidative stress-responsive transcription factor of eukaryotic cells (a review). Free Radic. Res. Commun., 1992, 17, 221-237.
9. Eke P.I., Dye B.A., Wei L.: Update on prevalence of periodontitis in adults in the United States: NHANES 2009-2012. J. Periodontol., 2015, 86, 611-622.
10. Hoffmann T., Schüzhold S.: Krankheits- und Versorgungsprävalenzen bei Jüngeren Erwachsenen (35- bis 44-Jährige). W: Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (red. R. Jordan, W. Micheelis). Institut der Deutschen Zahnärzte, Köln, 2016, 312-333.
11. Konopka T. i wsp.: Stan jamy ustnej i przyzębia Polaków w wieku od 65 do 74 lat. Streszczenia 12 Kongresu Stomatologów Polskich. J. Stomatol., 2014, 67 (supl. 1), 57-58.
12. Linden H.J., Herzberg M.C.: Periodontitis and systemic diseases: a record of discussions of working group 4 of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J. Clin. Periodontol., 2013: 40 (supl. 1), 20-23.
13. Karpińska E.: Właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe Scutellaria baicalensis Georgi. Post. Fitoter., 2010, 4, 215-223.
14. Wilczyńska-Barska A., Chmura B., Krauze-Baranowska M.: Dotychczasowy stan badań nad aktywnością farmakologiczną flawonów z rodzaju Scutellaria. Post. Fitoter., 2012, 1, 28-34.
15. Kosakowska O.: Intrapopulation variability of flavonoid content in roots of Baikal skullcap (Scutellaria baicalensis Georgi). Herba Pol., 2017, 63, 20-31.
16. Regulska-Ilow B. i wsp.: The influence of bioflavonoids from the radix of Scutellaria baicalensis on liver function of laboratory rats fed with fresh and oxidized fats. Acta Clin. Exp. Med., 2007, 16, 13-20.
17. Majewska M., Czeczot H.: Flawonoidy w profilaktyce i terapii. Ter. Leki, 2009, 65, 369-377.
18. Dinda B. i wsp.: Therapeutic potentials of baicalin and its aglycone, baicalein against inflammatory disorders. Eur. J. Med. Chem., 2017, 131, 68-80.
19. Hong G.E. i wsp.: Flavonoids identified from Korean Scutellaria baicalensis Georgi inhibit inflammatory signalling by suppressing activation of NF-κB and MAPK in RAW 264.7 cells. Evid. Based Complement. Alternat. Med., 2013, 912031.
20. Wang Z.L. i wsp.: A comprehensive review on phytochemistry, pharmacology, and flavonoid biosynthesis Scutellaria baicalensis. Pharmac. Biol., 2018, 56, 465-484.
21. Chen Z., Wang Q.: Activation of PPARγ by baicalin attenuates pulmonary hypertension in an infant rat model by suppressing HMGB1/RAGE signalling. FEBS Open Bio., 2017, 7, 477-484.
22. Kaneko T. i wsp.: Inhibition of prostaglandin E2 production by flavone and its related compounds. In Vivo, 2010, 24, 55-58.
23. Lim H., Heo M.Y., Kim H.P.: Flavonoids: broad spectrum agents on chronic inflammation. Biomol. Ther., 2019, 27, 241-253.
24. Sowndhararajan K. i wsp.: Neuroprotective and cognitive enhancement potentials of baicalina: a review. Brain Sci., 2018, 8, 104.
25. Lu Y., Joerger R., Wu C.: Study of the chemical composition and antimicrobial activities of ethanolic extracts from roots of Scutellaria baicalensis Georgi. J. Agric. Food Chem., 2011, 59, 10934-10942.
26. Tsao T.F. i wsp.: Effect of Chinese and western antimicrobial agents on selected oral bacteria. J. Dent. Res., 1982, 61, 1103-1106.
27. Kędzia A. i wsp.: Wrażliwość na preparat Baikadent bakterii mikroaerofilnych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych. Post. Fitoter., 2014, 3, 144-149.
28. Luo J. i wsp.: Baicalin inhibits biofilm formation, attenuates the quorum sensing-controlled virulence and enhances Pseudomonas aeruginosa clearance in a mouse peritoneal implant infection model. PloS One, 2017, 12, e0176883.
29. Wong K.S., Tsang W.K.: In vitro antifungal activity of the aqueous extract of Scutellaria baicalensis Georgi root against Candida albicans. Int. J. Antimicrob. Agents, 2009, 34, 284-285.
30. Błach-Olszewska Z., Lamer-Zarawska E.: Come back to root – therapeutic activities of Scutellaria baicalensis root in aspect of innate immunity regulation – part I. Adv. Clin. Exp. Med., 2008, 17, 337-345.
31. Kędzia A. i wsp.: Wrażliwość na preparat Baikadent grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych od osób użytkujących aparaty ortodontyczne. Post. Fitoter., 2012, 3, 146-150.
32. Choi E.J. i wsp.: Wogonin inhibits Varicella-Zoster (shingles) virus replication via modulation of type I interferon signaling and adenosine monophosphate-activated protein kinase activity. J. Funct. Foods, 2015, 17, 39-409.
33. Zhang Y. i wsp.: Baicalein inhibits growth of Epstein-Barr virus-positive nasopharyngeal carcinoma by repressing the activity of EBNA1 Q-promoter. Biomed. Pharmacother., 2018, 102, 1003-1014.
34. Gao Z. i wsp.: Free radical scavenging and antioxidant activities of flavonoids extracted from the radix of Scutellaria baicalensis Georgi. Biochim. Biophys. Acta, 1999, 1472, 643-650.
35. Woźniak D., Dryś A., Matkowski A.: Antiradical and antioxidant activity of flavones from Scutellariae baicalensis radix. Nat. Prod. Res., 2015, 29, 1567-1570.
36. Chan E. i wsp.: Evaluation of antioxidant capacity of the root of Scutellaria baicalensis Georgi, in comparison with roots of Polygonum multiflorum Thunb and Panax ginseng CA Meyer. Am. J. Chin. Med., 2010, 38, 815-827.
37. Cai X. i wsp.: Protective effects of baicalin on ligature-induced periodontitis in rats. J. Periodontal. Res., 2008, 43, 14-21.
38. Kim D.H. i wsp.: Cytoprotective mechanism of baicalin against endothelial cell damage by peroxynitrite. J. Pharm. Pharmacol., 2005, 57, 1581-1590.
39. Zhu C.L., Li M.Y.: Inhibition of extracts from 17 Chinese herbs on periodontal pathogenic microbes. Shanghai J. Stomatol., 2006, 15, 434-436.
40. Arweiler N.B. i wsp.: Clinical and antibacterial effect of an anti-inflammatory toothpaste formulation with Scutellaria baicalensis extract on experimental gingivitis. Clin. Oral Invest., 2011, 15, 909-913.
41. Jang E.J. i wsp.: Combination effects of baicalein with antibiotics against oral pathogens. Arch. Oral Biol., 2014, 59, 1233-1241.
42. Leung K.C.F. i wsp.: Synergistic antibacterial effects of nanoparticles encapsulated with Scutellaria baicalensis and pure chlorhexidine on oral bacterial biofilms. Nanomaterials (Basel), 2016, 6, 61.
43. Niedworok J., Oleszczak A., Starzec R.: Badania nad zastosowaniem wyciągu z tarczycy bajkalskiej w leczeniu chorób przyzębia. Post. Fitoter., 2000, 4, 13-17.
44. Ming J., Zhuoneng L., Guangxun Z.: Protective role of flavonoid from Scutellaria baicalensis in periodontal diseases pathogenesis: A literature review. Complement. Ther. Med., 2018, 38, 11-18.