Pozyskiwanie autogennej tkanki łącznej – podniebienie jako potencjalne miejsce dawcze

Pozyskiwanie autogennej tkanki łącznej – podniebienie jako potencjalne miejsce dawcze

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 6: 60-65.

Joanna Gołowkin, Marta Malujda, Agnieszka Droździk

Streszczenie
Przeszczepy autogennej tkanki łącznej są obecnie szeroko stosowane w periodontologiczno-implantologicznej chirurgii plastycznej. Najczęściej wykorzystywanym miejscem dawczym jest podniebienie twarde. Znajomość budowy anatomicznej i histologicznej potencjalnego miejsca dawczego jest niezbędna dla bezpiecznego pozyskiwania tkanki łącznej. Celem pracy było przedstawienie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego morfologii błony śluzowej podniebienia twardego, wraz z wymiarami poszczególnych elementów jej struktury, a także ograniczeń anatomicznych, które należy wziąć pod uwagę przy pobieraniu przeszczepu.

Abstract
Autogenous connective tissue grafts are now widely used in periodontal and implant plastic surgery. The hard palate is the most frequently used donor site. Knowledge of the anatomical and histological structure of a potential donor site is essential for the safe connective tissue harvesting. The aim of the article was to present the current literature on the morphology of the hard palate mucosa, with the dimensions of its individual elements, as well as anatomical limitations to which attention should be paid when graft harvesting.

Hasła indeksowe: przeszczep tkanki łącznej, miejsce dawcze, podniebienie twarde
Key words: connective tissue graft, donor site, hard palate

PIŚMIENNICTWO
1. Edel A. Clinical evaluation of free connective tissue grafts used to increase the width of keratinised gingiva. J Clin Periodontol. 1974; 1(4): 185-196.
2. Langer L, Langer B. The subepithelial connective tissue graft for treatment of gingival recession. Dent Clin North Am. 1993; 37(2): 243-264.
3. Seibert JS, Salama H. Alveolar ridge preservation and reconstruction. Periodontol 2000. 1996;11, 69-84.
4. Khoury F, Happe A. The palatal subepithelial connective tissue flap method for soft tissue management to cover maxillary defects: A clinical report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2000; 15(3): 415-418.
5. Nordland WP, Sandhu HS, Perio C. Microsurgical technique for augmentation of the interdental papilla: three case reports. Int J Periodontics Restorative Dent. 2008; 28(6): 543-549.
6. Hall HD, O’Steen AN. Free grafts of palatal mucosa in mandibular vestibuloplasty. J Oral Surg. 1970; 28(8): 565-574.
7. Tal H. Autogenous masticatory mucosal grafts in extraction socket seal procedures: a comparison between sockets grafted with demineralized freeze-dried bone and deproteinized bovine bone mineral. Clin Oral Implants Res. 1999; 10(4): 289-296.
8. Harris RJ. A short-term and long-term comparison of root coverage with an acellular dermal matrix and subepithelial graft. J Periodontol. 2004; 75(5): 734-743.
9. Paolantonio M i wsp. Subpedicle connective tissue graft versus free gingival graft in the coverage of exposed root surfaces. A 5-year clinical study. J Clin Periodontol. 1997; 24(1): 51-56.
10. Cairo F, Nieri M, Pagliaro U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures in the treatment of localized facial gingival recessions. A systematic review. J Clin Periodontol. 2014; 41(Suppl. 15): S44-62.
11. Chambrone L, Tatakis DN. Periodontal soft tissue root coverage procedures: a systematic review from the AAP Regeneration Workshop. J Periodontol. 2015; 86(2 Suppl.): 8-51.
12. Sullivan HC, Atkins JH. Principles of successful free autogenous gingival grafts. I. Principles of successful grafting. Periodontics. 1968; 6(3): 121-129.
13. Cho KH i wsp. Histological assessment of the palatal mucosa and greater palatine artery with reference to subepithelial connective tissue grafting. Anat Cell Biol. 2013; 46(3): 171-176.
14. Lee YJ i wsp. Epithelial thickness of the palatal mucosa: a histomorphometric study in Koreans. Anat Rec (Hoboken). 2010; 293(11): 1966-1970.
15. Bertl K i wsp. Relative composition of fibrous connective and fatty/glandular tissue in connective tissue grafts depends on the harvesting technique but not the donor site of the hard palate. J Periodontol. 2015; 86(12): 1331-1339.
16. Zucchelli G. Estetyczna chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa. Warszawa: Kwintesencja; 2013.
17. Ikuta CR i wsp. Position of the greater palatine foramen: an anatomical study through cone beam computed tomography images. Surg Radiol Anat. 2013; 35(9): 837-842.
18. Sharma NA, Garud RS. Greater palatine foramen – key to successful hemimaxillary anaesthesia: a morphometric study and report of a rare aberration. Singapore Med J. 2013; 54(3): 152-159.
19. Reiser GM i wsp. The subepithelial connective tissue graft palatal donor site: anatomic considerations for surgeons. Int J Periodontics Restorative Dent. 1996; 16(2): 131-137.
20. Benninger B, Andrews K, Carter W. Clinical measurements of hard palate and implications for subepithelial connective tissue grafts with suggestions for palatal nomenclature. J Oral Maxillofac Surg. 2012; 70(1): 149-153.
21. Monnet-Corti V i wsp. Connective tissue graft for gingival recession treatment: Assessment of the maximum graft dimensions at the palatal vault as a donor site. J Periodontol. 2006; 77: 899-902.
22. Pakuszyńska-Błaszczyk J, Bednarz W. Ocena wymiarów przeszczepów tkanki łącznej pobieranych z podniebienia twardego. Czas Stomatol. 2008; 61(7): 455-464.
23. Siddiqui ZR i wsp. Assessment of the maximum graft dimensions at the different anatomic form of the hard palate as a donor site. Asian J Oral Hlth Allied Sc. 2015; 5: 33-36.
24. Müller HP i wsp. Thickness of masticatory mucosa. J Clin Periodontol. 2000; 27(6): 431-436.
25. Song JE i wsp. Thickness of posterior palatal masticatory mucosa: the use of computerized tomography. J Periodontol. 2008; 79(3): 406-412.
26. Studer SP i wsp. The thickness of mucosa in the human hard palate and tuberosity as potential donor sites for ridge augmentation procedures. J Periodontol. 1997; 68(2): 145-151.
27. Wara-aswapati W i wsp. Thickness of palatal masticatory mucosa associated with age. J Periodontol. 2001; 72(10): 1407-1412.
28. Yaman D i wsp. Thickness of palatal masticatory mucosa and its relationship with different parameters in Turkish subjects. Int J Med Sci. 2014; 11(10): 1009-1014.
29. Schacher B i wsp. Direct thickness measurements of the hard palate mucosa. Quintessence Int. 2010; 41(8): e149-156.
30. Stipetić J, Hrala Z, Celebić A. Thickness of masticatory mucosa in the human hard palate and tuberosity dependent on gender and body mass index. Coll Antropol. 2005; 29(1): 243-247.