Dodatkowe zęby przedtrzonowe – opis przypadku

Dodatkowe zęby przedtrzonowe – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 5: 41-43
Ewa Dworzak-Czelej

Streszczenie
Zaburzenia liczbowe zębów dotyczą coraz większej grupy pacjentów. Występują one w uzębieniu zarówno mlecznym, jak i stałym. Najczęściej lokalizują się w odcinku przednim, ale mogą powstawać w każdym regionie łuków zębowych. Etiologia tego zaburzenia nie została do końca poznana, choć istnieje wiele hipotez dotyczących przyczyn nieprawidłowości.

Abstract:
Teeth numerical disorders are more common nowadays. They could be visible in both deciduous and permanent teeth. Most common place for them is frontal part, but they can appear in any part of dental arch. Reason for that disorder is not completely known, but there are many hypothesis about it.

Hasła indeksowe: hiperdoncja, zęby dodatkowe, zęby przedtrzonowe, zęby nadliczbowe
Keywords: hyperdontia, supplementary teeth, premolars, supernumerary teeth

PIŚMIENNICTWO
1. Wychowański P i wsp. Występowanie zębów dodatkowych i nadliczbowych u pacjentów Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie – opracowanie epidemiologiczne. Nowa Stomatol. 2005; 4: 187-191.
2. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U. Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Otwock: Wydawnictwo Med Tour Press International; 2017, 138-140.
3. Pietrak J i wsp. Ząb dodatkowy u jednej z bliźniaczek. Opis przypadku. Forum Ortod. 2014; 10(1): 47-53.
4. Biedziak B, Kurzawski M, Zabel M. Późne tworzenie zębów nadliczbowych. Opis przypadków. Nowa Stomatol. 2006; 4: 170-173.
5. Al-Zuriqat S, Georgiou T, Markovitsi E. Supernumerary premolars. A case report. Balk. J. Stom. 2009; 13: 172-176.
6. Pasha Z i wsp. Bilaterally impacted mandibular supernumerary premolars associated with unusual clinical complications. J. Pharm. Bioallied Sci. 2013; 5(2): 166-169.
7. Wychowański P i wsp. Analiza morfologiczna zębiny zebów nadliczbowych i dodatkowych. Nowa Stomatol. 2004; 1: 3-6.
8. Wędrychowska-Szulc B i wsp. Kliniczny i radiologiczny obraz pacjentów z nadliczbowymi zębami przedtrzonowymi oraz możliwości ich leczenia. Czas. Stomatol. 2010; 63: 762-772.
9. Strużak-Wysokińska M i wsp. Przydatność badania radiologicznego w diagnostyce zębów nadliczbowych. Czas. Stomatol. 1989; 42(1): 8-13.
10. Sroczyk-Jaszczyńska M, Mikołajczak T. Trudności w diagnostyce radiologicznej zębów przytrzonowych. Opis przypadku. Pomeranian J. Life Sci. 2007; 53 (Suppl. 3): 142-144.
11. Bogusławska K i wsp. Znaczenie RTG pantomograficznego w wykrywaniu bezobjawowych stanów patologicznych. Por. Stomatol. 2002; 2(11): 27-30.
12. Solares R, Romero MI. Supernumerary premolars. A literature review. Pediatr. Dent. 2004; 26(5): 450-458.
13. Pocket Dentistry. Development of the dentition. Online: https://pocketdentistry.com/2-development-of-the-dentition [dostęp: 7.04.2020].
14. Logan WHG, Kronfeld R. Development of the human jaws and surrounding structures from birth to the age of fifteen years. J. Am. Dent. Assoc. 1933; 20(3): 379-427.
15. Paradowska-Stolarz A, Nowakowska A. Literature review on supernumerary teeth. Dent. Med. Probl. 2014; 51(4): 513-517.