Zabieg frenulektomii techniką mieszaną. Opis przypadku

Zabieg frenulektomii techniką mieszaną. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Nieprawidłowy przyczep wędzidełka wargi górnej może utrudniać utrzymanie prawidłowej higieny i sprzyjać rozwojowi stanów zapalnych okolicznego dziąsła, a wywołując tzw. „zespół pociągania” nierzadko prowadzi do powstania recesji dziąsłowych. Ponadto bywa przyczyną powstania diastemy w linii pośrodkowej, może pogarszać dopasowanie i utrzymanie protez, natomiast u niemowląt stwarza niekiedy problem z karmieniem naturalnym. Zgodnie z klasyfikacją Plačka wskazanie do korekty wędzidełka stanowią typy III (brodawkowaty) i IV (penetrujący brodawkę). W niniejszej pracy opisano przypadek 14-letniego pacjenta, u którego wykonano frenulektomię techniką mieszaną, to jest za pomocą skalpela oraz diodowego lasera SMARTM PRO, uzyskując w efekcie wyraźną poprawę funkcji i estetyki, przy jednoczesnym braku powikłań okołozabiegowych.

Abstract
Abnormalities in frenal attachment of the upper lip can induce difficulties in maintaining of proper hygiene and promote local gingivitis or cause gingival recessions because of the pull syndrome.
Moreover it can generate the midline diastema, worsen fitting and retention of dentures and make problems with breastfeeding. According to Plačk’s classification of frenal attachment, type III (papillary) and type IV (papillary penetrating) need treatment. This work presents the case of 14-year-old patient, who has undergone a mixed technique frenectomy by using scalpel and diode laser SMARTM PRO, resulting in a distinct improvement in function and aesthetics with no perioperative complications.

Hasła indeksowe: wędzidełko wargowe, frenulektomia, chirurgia laserowa, laser diodowy
Key words: labial frenum, frenectomy, oral surgery, diode laser

Piśmiennictwo
1. Wacińska-Drabińska M., Zadurska M., Zwierzchowska H.: Wędzidełka wargi górnej – w aspekcie ortodoncji, periodontologii, protetyki i estetyki. © Borgis – Nowa Stomatologia, 2007, 4, 134-138.
2. Priyanka M. i wsp.: An overview of frenal attachments. J. Indian Soc. Periodontol., 2013, 17, 1, 12-15.
3. Jindal V. i wsp.: Variations in the frenal morphology in the diverse population: A clinical study. J. Indian Soc. Periodontol., 2016, 20, 3, 320-323.
4. Niazi M. i wsp.: Morphological and attachment variations of median maxillary labial frenum. POJ, 2017, 9, 1, 19-23.
5. Rajani E.R., Biswas P.P., Emmatty R.: Prevalence of variations in morphology and attachment of maxillary labial frenum in various skeletal patterns – A cross-sectional study. J. Indian Soc. Periodontol., 2018, 22, 3, 257-262.
6. Delli K. i wsp.: Facts and myths regarding the maxillary midline frenum and its treatment: a systematic review of the literature. Quintessence Int., 2013, 44, 2, 177-187.
7. Olivi M., Genovese M.D., Olivi G.: Laser labial frenectomy: a simplified and predictable technique. Retrospective clinical study. Eur. J. Paediatr. Dent., 2018, 19, 1, 56-60.
8. Protásio A.C.R., Galvão E.L., Falci S.G.M.: Laser Techniques or Scalpel Incision for Labial Frenectomy: A Meta-analysis. J. Maxillofac. Oral. Surg., 2019, 18, 4, 490-499.
9. Devishree G., Gujjari S.K., Shubhashini P.V.: Frenectomy: a review with the reports of surgical techniques. J. Clin. Diagn. Res., 2012, 6, 9, 1587-1592.
10. de Araújo J.G.L. i wsp.: High Power Laser and Photobiomodulation in Oral Surgery: Case Report. J. Lasers Med. Sci., 2019, 10, 1, 75-78.
11. Uraz A. i wsp.: Patient perceptions and clinical efficacy of labial frenectomies using diode laser versus conventional techniques. J. Stomatol. Oral Maxillofac. Surg., 2018, 119, 3, 182-186.