Wykorzystanie autogennej tkanki w procedurach augmentacyjnych zwiększających szerokość i objętość tkanek skeratynizowanych przed implantacją

Wykorzystanie autogennej tkanki w procedurach augmentacyjnych zwiększających szerokość i objętość tkanek skeratynizowanych przed implantacją

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, w leczeniu których wykorzystano autogenną tkankę w przedimplantacyjnych procedurach augmentacyjnych. W pierwszym z nich wykorzystując wolny przeszczep dziąsłowy u czterdziestoośmioletniej pacjentki w  okolicy brakującego dolnego zęba trzonowego odtworzono strefę dziąsła skeratynizowanego. W drugim przypadku u czterdziestodwuletniej pacjentki wykorzystując unaczyniony, śródwarstwowy płat okostnowo-łącznotkankowy zwiększono objętość tkanek miękkich w okolicy brakującego górnego kła.

Summary
The article presents  autogenic tissue application in the pre-implantation augmentation procedures in two clinical cases. In the first case, in a forty-eight-year-old woman, lack of keratinized gingiva was restored using a free gingival graft. In the second case, in a forty-two-year-old female patient in the area of lost upper canine, soft tissue volume was increased using the vascularized interpositional periosteal-connective tissue flap.
 
Słowa kluczowe: pre-implantation augmentation procedures, gingival graft
Key words: przedimplantacyjne procedury augmentacyjne, przeszczep dziąsła

Piśmiennictwo:
1. Wennström JL, Bengazi F, Lekholm U: The Influence of the Masticatory Mucosa on the Peri-Implant Soft Tissue Condition Clin Oral Implants Res 1994, 5, 1: 1-8
2. Bengazi F, Wennström JL, Lekholm U: Recession of the Soft Tissue Margin at Oral Implants. A 2-year Longitudinal Prospective Study. Clin Oral Implants Res 1996, 7, 4: 303-10
3. Adibrad M, Shahabuei M, Sahabi M: Significance of the Width of Keratinized Mucosa on the Health Status of the Supporting Tissue Around Implants Supporting Overdentures. J Oral Implantol 2009, 35 (5), 232-7
4. Adibrad M, Shahabuei M, Sahabi M: Significance of the Width of Keratinized Mucosa on the Health Status of the Supporting Tissue Around Implants Supporting Overdentures. J Oral Implantol 2009, 35, 5: 232-7
5. Bouri A Jr, Bissada N, Al Zahrani MS: Width of Keratinized Gingiva and the Health Status of the Supporting Tissues Around Dental Implants. Int J Oral Maxillofac Implants 2008, 23, 2: 323-6
6. Maló P, Rigolizzo M, Nobre M: Clinical Outcomes in the Presence and Absence of keratinized Mucosa in Mandibular Guided Implant Surgeries: A Pilot Study With a Proposal for the Modification of the Technique. Quintessence Int 2013, 44 (2), 149-57
7. Boynueğri D, Nemli SK, Kasko YA: Significance of Keratinized Mucosa Around Dental Implants: A Prospective Comparative Study. Clin Oral Implants Res 2013, 24 (8), 928-33
8. Kim BS, Kim YN, Yun PY: Evaluation of Peri-Implant Tissue Response According to the Presence of Keratinized Mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009, 107 (3), e24-8
9. Schrott AR, Jimenez M, Hwang J: Five-year Evaluation of the Influence of Keratinized Mucosa on Peri-Implant Soft-Tissue Health and Stability Around Implants Supporting Full-Arch Mandibular Fixed Prostheses Clin Oral Implants Res 2009, 20, 10: 1170-7
10. Puisys A, Linkevicius T: The Influence of Mucosal Tissue Thickening on Crestal Bone Stability Around Bone-Level Implants. A Prospective Controlled Clinical Trial. Clin Oral Implants Res 2015, 26 (2), 123-9
11. Bassetti RG, Stähli A, Massetti M i wsp. : Soft Tissue Augmentation Around Osseointegrated and Uncovered Dental Implants: A Systematic Review Clin Oral Investig 2017, 21 (1), 53-70
12. Burkhardt R, Ruiz Magaz V, Hammerle CH i wsp.: Interposition of a Connective Tissue Graft or a Collagen Matrix to Enhance Wound Stability - An Experimental Study in Dogs. J Clin Periodontol 2016, 43,4: 366-73
13. Thoma DS, Buranawat B, Hämmerle CHF: Efficacy of Soft Tissue Augmentation Around Dental Implants and in Partially Edentulous Areas: A Systematic Review J Clin Periodontol 2014, 41 Suppl 15: 77-91
14. Schneider D, Grunder U, Ender A: Volume Gain and Stability of Peri-Implant Tissue Following Bone and Soft Tissue Augmentation: 1-year Results From a Prospective Cohort Study. Clin Oral Implants Res 2011. 22, 1: 28-37
15. Hürzeler MB, Weng D: Periimplant Tissue Management: Optimal Timing for an Aesthetic Result. Pract Periodontics Aesthet Dent 1996, 8 (9), 857-69;
16. Bassetti M, Kaufmann R, Salvi GE i wsp.: Soft Tissue Grafting to Improve the Attached Mucosa at Dental Implants: A Review of the Literature and Proposal of a Decision Tree. Quintessence Int 2015, 46 (6), 499-510
17. Palacci P i Nowzari H: Soft Tissue Enhancement Around Dental Implants. Periodontol 2000, 2008, 47, 113-32
18. Basegmez C, Ersanli S,Demirel Ket i wsp.: The Comparison of Two Techniques to Increase the Amount of Peri-Implant Attached Mucosa: Free Gingival Grafts Versus Vestibuloplasty. One-year Results From a Randomised Controlled Trial. Eur J Oral Implantol 2012, 5, 2: 139-45
19. Lee KH, Kim BO, Jang HS: Clinical Evaluation of a Collagen Matrix to Enhance the Width of Keratinized Gingiva Around Dent al Implants J Periodontal Implant Sci 2010, 40, 2, 96-101
20. Stimmelmayr M, Stangl M, Edelhoff D: Clinical Prospective Study of a Modified Technique to Extend the Keratinized Gingiva Around Implants in Combination With Ridge Augmentation: One-Year Results. Int J Oral Maxillofac Implants 2011, 26, 5, 1094-101
21. Akcalı A, Schneider D,Ünlu Fet all. Soft Tissue Augmentation of Ridge Defects in the Maxillary Anterior Area Using Two Different Methods: A Randomized Controlled Clinical Trial. Clin Oral Implants Res 2015, 26, 6: 688-95
22. Bassetti RG, Stähli A, Massetti M i wsp.: Soft Tissue Augmentation Procedures at Second-Stage Surgery: A Systematic Review Clin Oral Investig 2016, 20 (7), 1369-87


następny artykuł