Most kompozytowy. Opis przypadku

Most kompozytowy. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W pracy przedstawiono przypadek minimalnie inwazyjnej odbudowy braku pojedynczego zęba mostem modelowanym bezpośrednio z wykorzystaniem Włókna Kompozytowego®.

Abstract
A case report of a minimally invasive restoration of a single tooth loss: direct composite bridge with the application of Włókno Kompozytowe® (composite fibre).

Hasła indeksowe: most kompozytowy, włókno kompozytowe, most FRC, most kompozytowy wzmocniony włóknem, most adhezyjny

Key words: composite bridge, composite fibre, FRC bridge, composite bridge reinforced with composite fibre, adhesive bridge