Recesje dziąsłowe – etiologia, klasyfikacje, leczenie – przegląd piśmiennictwa

Recesje dziąsłowe – etiologia, klasyfikacje, leczenie – przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Recesje dziąsłowe są częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do gabinetu stomatologicznego. Pacjenci  uskarżają się na tzw. nadwrażliwość zębów, szukając przyczyny tych dolegliwości. Czasami problemem jest również niezadowalająca estetyka zębów i dziąseł. Wszystko to może być skutkiem występowania recesji dziąsłowych.
 
Abstract
Gingival recessions are a frequent reasons for patients decide to come to the  dental office. Patients complain about the so-called dentin hypersensitivity,  looking for the causes of without knowing the main cause of these ailments. Sometimes unsatisfactory aesthetics of teeth and gums are also a problem. All this may be the result of the occurrence of gingival recession.
 
Hasła indeksowe: recesja, etiologia

Key words: recession, etiology

PIŚMIENNICTWO
1. Albander J.M., Kingman A.: Gingival recession, gingival bleeding and dental calculus in adults 30 years of age and older in the United States, 1988-1994. J. Periodontol., 1999, 70, 1, 3043.
2. Smith R.G.: Gingival recession. Reappraisal of an enigmatic condition and a new index for monitoring. J. Clin. Periodontol., 1997, 24, 201-205.
3.Tugnait A., Clerehugh V.: Gingival recession – its significance and management. J. Dent., 2001, 29, 6, 381-394.
4. Chrysanthakopoulos N.: Aetiology and severity of gingival recession in an adult population sample in Greece. Dent. Res. J., 2011, 8, 2, 64-70.
5. Pietruska M., Pietruski J.: Periodontologiczno- implantologiczna chirurgia plastyczna. Wyd. II. Wyd. Czelej, Lublin 2014, 54-56, 63-77, 86-89.
6. Dominiak M., Konopka T., Szajowski K.: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych. Stomatol. Współcz., 2002, 9, 22-28.
7. Khocht A., Simon G., Person P., Denepitiya J.L.: Gingival recession in relation  to history of hard toothbrush use. J. Periodontol., 1993, 64, 900-905.
8. Zucchelli G., Mounssif I.: Periodontal plastic surgery. Periodontol. 2000, 2015, 68, 1, 333-368.
9. Escudero-Castaño N. i wsp.: Oral and perioral piercing complications. Open Dent. J., 2008, 2, 133-136.
10. Sarfati A., Bourgeois D., Katsahian S. i wsp.: Risk assessment for buccal gingival recession defects in an adult population. J. Periodontol., 2010, 81, 1419-1425.
11. Müller H.P., Stadermann S., Heinecke A.: Gingival recession in smokers and non-smokers with minimal periodontal disease. J. Clin. Periodontol., 2002, 29, 2,129-136.
12. Van Palenstein Helderman W.H., Lembariti B.S., Van der Weijden G.A., Van’t Hof  M.A.: Gingival recession and its association with calculus in subject deprived of prophylactic dental care. J. Clin. Periodontol., 1998, 25, 106-111.
13. Gottlow J. i wsp.: New attachment formation in the human periodontium by guided tissue regeneration- case reports. J. Clin.Periodontol., 1986, 13, 290-296.
14. Miller P.D. Jr.: A classification of marginal tissue recession. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 1985, 5, 2, 8-13.
15. Cairo F., Nieri M., Cincinelli S. i wsp.: The interproximal clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage outcomes: an explorative and reliability study. J. Clin. Periodontol., 2011, 38, 661-666.
16. Śmielak B., Suchorzewski A.: Leczenie protetyczno-periodontologiczne pacjentki z dehiscencją dziąsła i ubytkiem kości w okolicy zęba 13. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 1, 33-36.
17. Stoner J.E, Mazdyasana S.: Gingival recession in the lower incisior region of 15-year oldsubjects. J. Periodontol.,1980, 51,74-76.
18. Mierau H.D., Fiebig A.: Zur Epidemiologie der Gingivarezessionen und moeglicher klinisher begletierscheinungen; Untersuchungen an 2410 18-bis 22 jahrigen. Dtsch Zaharztl.Z., 1986, 41,640-644.