Leczenie endodontyczne zębów przed planowanym zabiegiem usunięcia torbieli korzeniowej – opis przypadku

Leczenie endodontyczne zębów przed planowanym zabiegiem usunięcia torbieli korzeniowej – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W artykule opisano przypadek leczenia endodontycznego zębów przed planowanym zabiegiem usunięcia torbieli korzeniowej. Wyboru metody leczenia dokonuje się w zależności od takich czynników, jak lokalizacja, wielkość torbieli oraz stan ogólny pacjenta. Po przeprowadzonym leczeniu endodontycznym zębów oraz zabiegu chirurgicznym stwierdzono prawidłowe gojenie się tkanek w miejscu zmiany. Podczas wizyt kontrolnych nie odnotowano patologicznych objawów w zakresie leczonej okolicy, a kontrolne zdjęcia rentgenowskie wykazały stan po leczeniu endodontycznym sugerujący gojenie.
 
Abstract
The article describes the case of endodontic treatment before the planned radicular cyst removal procedure. The choice of treatment method is made depending on such factors as: location, size of the cyst and the general condition of the patient. After the endodontic treatment and the surgical procedure the healing of the tissues at the place of the lesion was found. During the follow-up visits no pathological signs of the treated area were found and the performed X-ray showed the state of the bone after endodontic treatment with an improvement in the periapical tissue image.
 
Hasła indeksowe: torbiel korzeniowa, leczenie interdyscyplinarne, leczenie endodontyczne
 
Key words: radicular cyst, interdisciplinary treatment, endodontic treatment

PIŚMIENNICTWO
1 Joseph R.M. i wsp.: Radicular cyst associated with a primary molar: A case report. IJPHRD, 2019, 10, 4, 118-121.
2. Rioux-Forker D. i wsp.: Odontogenic cysts and tumors. Ann. Plast. Surg., 2019, 82, 4, 469-477.
3. Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H. (red.): Współczesna endodoncja w praktyce. Wyd. 1. Bestom Dentonet, Łódź 2011.
4. Kryst L. (red.): Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
5. Barańska-Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd. 2. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011.
6. Piątowska D.: Współczesne poglądy na etiopatogenezę zapaleń tkanek okołowierzchołkowych. Czas. Stomatol., 1998, 51, 11, 697-703.
7. Piątowska D.: Współczesne poglądy na zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba. Mag. Stomatol., 1995, 5, 24-25.
8. Kumar M.S. i wsp.: Radiographic assessment of bone formation using rhBMP2 at maxillary periapical surgical defects: A case series. J. Clin. Diagn. Res., 2016, 10, 4, ZR01-ZR04.
9. Bodner L., Woldenberg Y., Bar-Ziv J.: Radiographic features of large cystic lesions of the jaws in children. Pediatr. Radiol., 2003, 33, 1, 3-6.
10. Cho Y.S., Jung I.Y.: Complete healing of a large cystic lesion following root canal treatment with concurrent surgical drainage: a case report with 14-year follow-up. J. Endod., 2019; 45, 3, 343-348.
11. Aggarwal V., Logani A., Shah N.: The evaluation of computed tomography scans and ultrasounds in the differential diagnosis of periapical lesions. J. Endod., 2008, 34, 11, 1312-1315.
12. Salaria S. i wsp.: Nonsurgical endodontic therapy along with minimal invasive treatment utilizing Bhasker's hypothesis for the management of infected radicular cystic lesion: A rare case report. Contemp. Clin. Dent., 2016, 7, 4, 562-565.