Cementoblastoma – rzadki guz zębopochodny. Opis przypadku

Cementoblastoma – rzadki guz zębopochodny. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Kostniwiak (cementoblastoma – CB) według najnowszej klasyfikacji WHO z 2017 r. jest określany jako jedyny prawdziwy nowotwór wywodzący się z cementu korzeniowego, tzw. true cementoma. Występuje bardzo rzadko, stanowi 0,2-2% wszystkich guzów zębopochodnych. Wywodzi się z komórek przyzębia (ektomezenchymy), a dokładniej z cementoblastów. Celem pracy jest przybliżenie ogólnie praktykującym lekarzom dentystom tego rzadko występującego guza zębopochodnego. W pracy przedstawiono przypadek leczenia chirurgicznego CB żuchwy u 35-letniego pacjenta.
 
Abstract
The cementoblastoma (CB) according to the WHO latest classification from 2017 is referred to as the only true neoplasm originating from the root cement of the so-called true cementoma. The tumor is very rare, it accounts for 0.2-2% of all odontogenic tumors. It comes from periodontal cells (ectomezenchymal cells) and more specifically from cementoblasts. The aim of this paper is to introduce general practicing dentists a rare dental tumour which is CB. The paper presents a case report of surgical treatment of CB in mandible in a 35-year-old patient.
 
Hasła indeksowe: guz zębopochodny, cementoblastoma, kostniwiak
 
Key words: odontogenic tumour, cementoblastoma, true cementoma
 

PIŚMIENNICTWO
1. Kaczmarzyk T. i wsp.: Nowotwory zębopochodne i guzy nowotworopodobne kości szczękowych. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. Kwintesencja, Warszawa 2009.
2. Kryst L. (red.): Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd. 5. zm. i uzup. (dodr.). Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
3. Kaczmarzyk T., Stypułkowska J., Tomaszewska R.: Zmiany w nowej klasyfikacji WHO guzów zębopochodnych i nowotworów kości szczękowych. Czas. Stomatol., 2017, 70, 5, 484-506.
4. Dinakar J., Senthil Kumar M., Mathew Jacob S.: Benign cementoblastoma associated with an unerupted third molar. A case report. Oral Maxillofac. Pathol. J., 2010, 1, 76-78.
5. Huber A.R., Folk G.S.: Cementoblastoma. Head Neck Pathol., 2009, 3, 2, 133-135.
6. Sumer M. i wsp.: Benign cementoblastoma. A case report. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal, 2006, 11, 6, E483-E485.
7. Ulmansky M. i wsp.: Benign cementoblastoma. A review and five new cases. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 1994, 77, 1, 48-55.
8. Vieira A.P., Meneses J.M. Jr, Maia R.L.: Cementoblastoma related to a primary tooth. A case report. J. Oral Pathol. Med., 2007, 36, 2, 117-119.
9. Ohki K. i wsp.: Benign cementoblastoma involving multiple maxillary teeth. Report of a case with a review of the literature. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2004, 97, 1, 53-58.
10. Slootweg P.J.: Cementoblastoma and osteoblastoma. A comparison of histologic features. J. Oral Pathol. Med., 1992, 21, 9, 385-389.
11. Pynn B.R., Sands T.D., Bradley G.: Benign cementoblastoma. A case report. J. Can. Dent. Assoc., 2001, 67, 5, 260-262.