Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty

Znieczulenie ogólne w praktyce lekarza pedodonty

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Dzieci z dentofobią, czyli paraliżującym strachem przed leczeniem stomatologicznym, oraz z chorobami ogólnoustrojowymi to liczna grupa pacjentów. U tych osób zastosowanie znieczulenia miejscowego bywa niewystarczające. W wielu przypadkach konieczne jest leczenie zębów w znieczuleniu ogólnym. Należy pamiętać, że przed każdym zabiegiem trzeba określić wskazania do jego przeprowadzenia i rozważyć alternatywne metody leczenia.
 
Abstract
Children suffering from dentophobia – paralyzing fear of dental treatment and with systemic diseases are a large group of patients. In these people the use of local anesthesia is insufficient. In many cases it is necessary to treat teeth under general anesthesia. It should be remembered that before each treatment, indications for its implementation should be specified and alternative methods of treatment should be considered.
 
Hasła indeksowe: znieczulenie ogólne, pedodoncja, leczenie
 
Key words: general anesthesia, pedodontics, treatment

PIŚMIENNICTWO
1. El Batawi H.Y.: Factors affecting clinical outcome following treatment of early childhood caries under general anaesthesia: a two-year follow-up. Eur. Arch. Paediatr. Dent., 2014, 15, 183-189.
2. Erkmen Almaz M. i wsp.: Changes in oral health-related quality of life following dental rehabilitation under general anesthesia. J. Clin. Pediatr. Dent., 2014, 38, 3, 263-267.
3. Abdullah S.: Restorative treatment under GA in children below six years. Pakistan Oral Dent. J., 2014, 34, 4, 665-669.
4. Alkilzy M. i wsp.: Referral patterns and general anesthesia in a specialized paediatric dental service. Int. J. Paediatr. Dent., 2015, 25, 204-212.
5. Nelson T., Nelson G.: The role of sedation in contemporary pediatric dentistry. Dent. Clin. North Am., 2013, 57, 1, 145-161.
6. Lee H. i wsp.: Trends in death associated with pediatric dental sedation. Pediatr. Anesth., 2013, 23, 741-746.
7. Flynn P., Strunin L.: General anaesthesia for dentistry. Anaesth. Int. Care Med., 2005, 6, 8, 263-265.
8. American Academy of Pediatric Dentistry: An essential health benefit: general anaesthesia for treatment of early childhood caries. Pediatric Oral Health Research & Policy Center, 2012, 2, 5-6.
9. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on behavior guidance for the pediatric dental patient. Pediatr. Dent., 2012, 34, 6, 170-182.
10. Cameron A., Widmer R.: Stomatologia dziecięca. Rozdział 1: Postępowanie lecznicze u pacjenta w wieku rozwojowym. Urban & Partner, Wrocław 2005, 22.
11. Martı Akgün Ö. i wsp.: Evaluation of the characteristics and treatment modalities of the patients with disabilities treated under general anesthesia. Gulhane Med. J., 2012, 54, 3, 212-215.
12. Adamczyk Ł., Olczak-Kowalczyk D.: Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dzieci przewlekle chorych. Dent. Med. Probl., 2010, 47, 1, 61-68.
13. Barańska-Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Rozdział 8: Wstępne postępowanie w metodach leczenia endodontycznego. Wyd. Czelej, Lublin 2011, 224-226.
14. Alireza E. i wsp.: Evaluation of efficacy of restorative dental treatment provided under general anesthesia at hospitalized pediatric dental patients of Isfahan. Dent. Res. J., 2012, 9, 2, 478-482.
15. American Academy of Pediatric Dentistry: Policy on the use of deep sedation and general anesthesia in the pediatric dental office. Clinical Guidelines Reference Manual, 2012, 36, 6, 82-83.
16. Olczak-Kowalczyk D., Szczepańska J., Kaczmarek U.: Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Rozdział 22: Sedacja płytka oraz znieczulenie ogólne do leczenia stomatologicznego. Med Tour Press International, Otwock 2017, 246-254.
17. Oosthuizen E.: The ‘simple’ general dental anaesthetic. CME, 2012, 30, 6, 203-206.
18. Hutchinson S.: General anaesthesia for dentistry, Anaesth. Intens. Care Med., 2011, 12, 8, 347-350.
19. Rozentalska D., Sobczak-Zagalska H., Piotrowski A.: Doustna sedacja farmakologiczna w stomatologii dziecięcej. Pol. Stomatol. Dziec., 2017, 2, 16-24.
20. Pei-Ying L. i wsp.: Comprehensive dental treatment under general anesthesia in healthy and disabled children. Chang Gung Med. J., 2009, 32, 6, 636-642.
21. Zarina A.K. i wsp.: Utilization of dental general anaesthesia for children. Malaysian J. Med. Sci., 2008, 15, 1, 31-39.
22. Adewale L.: Anaesthesia for paediatric dentistry. Con. Educ. Anaesth. Crit. Care Pain, 2012, 12, 6, 288-294.
23. Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M.: Stomatologia wieku rozwojowego. Rozdział 16: Znieczulenia u dzieci. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010, 586-587.
24. Ba’akdah R. i wsp.: The use of general anesthesia in pediatric dental care of children at multi-dental centers in Saudi Arabia. J. Clin. Pediatr. Dent., 2008, 33, 2, 147-153.
25. Chen C.Y. i wsp.: Oral health status of children with special health care needs receiving dental treatment under general anesthesia at the dental clinic of Taipei Veterans General Hospital. J. Chin. Med. Assoc., 2014, 77, 198-202.
26. www.niepelnosprawni.gov.pl
27. www.nfz-warszawa.pl
28. Bladowski M., Iwanowska-Sosnowska M., Nischk M.: Znieczulenie ogólne w stomatologii klinicznej. Tryb ambulatoryjny. Część I. Wyd. Czelej, Lublin 2001, 31-35, 94-104.