Migrenowe bóle głowy związane z zatrzymaniem trzeciego dolnego zęba trzonowego – opis przypadku

Migrenowe bóle głowy związane z zatrzymaniem trzeciego dolnego zęba trzonowego – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
W pracy opisano przypadek 27-letniej pacjentki z nawracającymi objawami migreny z aurą, której badanie pantomograficzne wykazało nie w pełni wyrznięty trzeci ząb trzonowy żuchwy z wierzchołkami korzeni znajdującymi się blisko kanału żuchwy. Pozostałe przyczyny bólu zostały wykluczone. Leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne. Po wykonaniu ekstrakcji bóle głowy ustąpiły. W ciągu 8-miesięcznego okresu obserwacji nie stwierdzono nawrotu dolegliwości.
 
Abstract
We report on the case of 27 years old female patient presenting symptoms of chronic migraine with aura in whom panoramic radiography revealed lower third molar with root impinging on the mandibular canal. Other possible causes of the pain have been excluded. The farmacological treatment was ineffective. After the extractions of the third molars the patient is free from migraine symptoms. 
 
Hasła indeksowe: migrenowe bóle głowy, częściowo wyrznięty ząb, trzeci dolny ząb trzonowy
 
Key words: migraine headaches, partly erupted tooth, lower third molar

PIŚMIENNICTWO
1. Strauss R.A., Eschenroeder T.A.: Hemiplegic migraine following third molar extractions under intravenous sedation: report of a case. J. Oral Maxillofac. Surg., 1989, 47, 2, 184-186.
2. Zaproudina N. i wsp.: Tooth clenching induces abnormal cerebrovascular responses in migraineurs. Front. Neurol., 2018, 9, 1112.
3. Takeuchi M. i wsp.: Features of occlusal state in female Japanese patients with migraine: a case-controlled study. Cranio, 2016, 34, 6, 382-387.
4. Watanabe K. i wsp.: Midface migraine with concomitant dental disease: A report of two cases. Quintessence Int., 2018, 49, 10, 849-854.
5. Goadsby P.J.: Understanding migraine from bench to bedside. Horizons in Medicine, 2007, 19, 365-376.
6. Stępień A.: Kryteria diagnostyczne i leczenie migreny w oparciu o obowiązujące zalecenia międzynarodowe. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy dotyczące leczenia migreny. Med. Dypl., 2011, 20, 9, 81-87.
7. Goadsby P. i wsp.: Pathophysiology of migraine: a disorder of sensory processing. Physiol. Rev., 2017, 97, 2, 553-622.
poprzedni artykuł