Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych. Opis przypadku

Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Limitations of periapical imaging in the diagnosis of periapical inflammatory lesions. A case report

Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Piskórz, Natalie Namięta

Streszczenie
Rentgenodiagnostyka stanowi jeden z elementów leczenia endodontycznego. Podstawowym narzędziem jest zdjęcie zębowe, pomocne przy stawianiu diagnozy przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia oraz przy wizytach kontrolnych, w celu monitorowania stanu tkanek okołowierzchołkowych. Kiedy jednak podstawowe metody obrazowania wydają się niewystarczające, wielce pomocna może okazać się stożkowa tomografia komputerowa (CBCT). Umożliwia ona lekarzowi zbadanie trzeciego wymiaru, w którym może się kryć nieuchwytna wcześniej zmiana okołowierzchołkowa lub dotychczas nierozpoznane niepowodzenie leczenia endodontycznego.
 
Abstract
Radiological imaging is a part of diagnostics during endodontic treatment. A periapical X-ray is a basic tool, helpful in proper diagnosing to choose the appropriate treatment, controlling it during the procedure and as a feedback, in order to observe the changes in the periapical region. However, when the fundamental scheme seems to be insufficient, a cone-beam computed tomography (CBCT) may be favorable. This imaging technique allows to examine the third dimension of the treated region, which might reveal a previously unrecognized periapical lesion or be crucial to diagnose an improper endodontic treatment.
 
Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, zmiana okołowierzchołkowa, komputerowa tomografia stożkowa
 
Key words: endodontics, radicular cyst, cone-beam computed tomography

PIŚMIENNICTWO
1. Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.: Współczesna endodoncja w praktyce. Dentonet, Łódź 2012, 107-127.
2. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European Society of Endodontology. Int. Endod. J., 2006, 39, 921-930.
3. European Society of Endodontology: Undergraduate curriculum guidelines for endodontology. Int. Endod. J., 2001, 34, 574-580.
4. Różyło-Kalinowska I., Różyło K.T.: Współczesna radiologia stomatologiczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012, 243-254.
5. Yusof Z., Nambiar P.: Radiographic considerations in endodontics. Malays. Dent. J., 2007, 28, 51-58.
6. Whaites E.: Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej. Sanmedica, Warszawa 1994, 189-198.
7. Scarfe W.C. i wsp.: Use of cone beam computed tomography in endodontics. Int. J. Dent., 2009, doi: 10.1155/2009/634567
8. Patel S. i wsp.: European Society of Endodontology position statement: The use of CBCT in endodontics. Int. Endod. J., 2014, 47, 502-504.
9. Różyło-Kalinowska I., Różyło T.K.: Tomografia wolumetryczna w praktyce stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2011, 141-144.
10. Mota de Almeida F.J., Knutsson K., Flygare L.: The effect of cone beam CT (CBCT) on therapeutic decision-making in endodontics. Dentomaxillofac. Radiol., 2014, 43, doi:20130137.
11. Patel S.: New dimensions in endodontic imaging: Part 2. Cone beam computed tomography. Int. Endod. J., 2009, 42, 463-475.
12. Patel S. i wsp.: Detection of periapical bone defects in human jaws using cone beam computed tomography and intraoral radiography. Int. Endod. J., 2009, 42, 507-515.
13. Lo Giudice R. i wsp.: Accuracy of periapical radiography and CBCT in endodontic evaluation. Int. J. Dent., 2018, doi: 2514243
14. Venskutonis T. i wsp.: Accuracy of digital radiography and cone beam computed tomography on periapical radiolucency detection in endodontically treated teeth. J. Oral Maxillofac. Res. 2014, 5, doi: 10.5037/jomr.2014.5201
15. Aminoshariae A. i wsp.: Cone-beam computed tomography compared with intraoral radiographic lesions in endodontic outcome studies: a systematic review. J. Endod., 2018, 44, 1626-1631.