Radiologiczny obraz tkanek okołowierzchołkowych i przyzębia brzeżnego zęba po replantacji – obserwacje kilkunastomiesięczne. Opis przypadku

Radiologiczny obraz tkanek okołowierzchołkowych i przyzębia brzeżnego zęba po replantacji – obserwacje kilkunastomiesięczne. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Radiological image of periapical tissues and periodontal margins tissue of the tooth after replantation – several-month observations. A case report

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Łucja Wcisło, Danuta Lietz-Kijak, Grażyna Wilk

Streszczenie
Z replantacją wiąże się klasa V klasyfikacji urazów wg Ellisa, oznaczająca wybicie zęba, niekiedy opisywane jako całkowite zwichnięcie zęba.
W opisywanym przypadku u pacjenta stwierdzono całkowite zwichnięcie zęba 21 (kl. V wg Ellisa). Suchy ząb przez około 2 godziny był przechowywany w chusteczce. Ostatecznie umieszczono go w zębodole i zszynowano włóknem szklanym do zębów 11 i 22. Proces regeneracji po urazie wspomagano zabiegami fizykalnymi: laseroterapią i magnetostymulacją. Kilkunastomiesięczna obserwacja, wspomagana wykonaniem zdjęć rentgenowskich, nie wykazała zmian w przyzębiu wierzchołkowym i brzeżnym.
 
Abstract
Teeth from Ellis Class V (the extraction tooth sometimes described as the completely avulsed tooth) are replantation. A case report: Patient with V by Ellis – the completely avulsed tooth 21. Tooth about 2 hours was dry in a handkerchief. The tooth was replanted and immobilized using a composite splint with teeth 11 and 22. Use was made of additional physical therapy: laser and low magnetic fields. After a few months of preliminary observation (radiodiagnostics) a satisfactory result of the treatment was obtained.
 
Hasła indeksowe: uraz, replantacja, diagnostyka radiologiczna
 
Key words: trauma to teeth, replantation, radiodiagnostics

PIŚMIENNICTWO
1. Knychalska-Karwan Z. (red.): Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, 360-361.
2. Andreasen J.O., Hjorting-Hansen E.: Replantation of teeth. Acta Odontol. Scand., 1996, 24, 263-266.
3. Andreasen J.O., Hjorting-Hansen E.: Replantation of teeth. Acta Odontol. Scand., 1996, 24, 287-306.
4. Piotrowska M.: Replantacja zębów stałych – postępowanie. Czas. Stomatol., 2002, 10, 668-676.
5. Andreasen J.O. i wsp.: Replantation of 400 avulsed permanent incisors. 4. Factors related to periodontal ligament healing. Endod. Dent. Traumatol., 1995, 11, 76-89.
6. Anoop H. i wsp.: Delayed Reimplantation: A Case Report. J. Int. Oral Health, 2014, 6, 104-107.
7. Cobankara F.K., Ungor M.: Replantation after extended dry storage of avulsed permanent incisors: report of a case. Dent. Traumatol., 2007, 23, 251-256.
8. Duggal M.S. i wsp.: Replantation of avulsed permanent teeth with avital periodontal ligaments: case report. Endod. Dent. Traumatol.,1994, 10, 282-285.
9. Kandemir S. i wsp.: Complete replacement resorption after replantation of maxillary incisors: report of case. J. Clin. Pediatr. Dent., 1999, 23, 343-346.
10. Ize-Iyamu I.N., Saheeb B.D.O.: Reimplantation of avulsed dry permanent teeth after three days: A report of two cases. Niger. J. Clin. Pract., 2013, 16, 119-122.
11. Opalko K., Markiewicz H.: Zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne w diagnostyce stomatologicznej. Twój Mag. Med., 2001, 6, 12-18.
12. Lofthag-Hansen S. i wsp.: Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2007, 103, 114-119.
13. Alqerban A. i wsp.: Comparison of 6 cone-beam computed tomography systems for image quality and detection of simulated canine impaction-induced external root resorption in maxillary lateral incisors. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2011, 140, 129-139.
14. Różyło-Kalinowska I. i wsp.: Resorpcja zapalna boczna jako następstwo urazu zębów. Opisy przypadków. Twój Prz. Stomatol., 2018, 10, 14-17.
15. Algerban A. i wsp.: Comparison of two cone beam computed tomographic systems versus panoramic imaging for localization of impacted maxillary canines and detection of root resorption. Eur. J. Orthod., 2011, 33, 93-102.
16. Botticelli S. i wsp.: Two- versus three-dimensional imaging in subjects with unerupted maxillary canines. Eur. J. Orthod., 2011, 33, 344-349.
17. Asgary S., Talebzadeh B.: Intentional replantation of a molar with several endodontic complications. J. Stomatol. Oral Maxillofac. Surg., 2018, 7, doi:10.1016/j.jormas.2018.11.019.
18. Asgary S., Roghanizadeh L.: Rapid Bone Healing after intentional replantation of a molar with apical actinomycosis. Iran. Endod. J., 2018, 13, 135-138.
19. Maniglia-Ferreira C., de Almeida Gomes F., Vitoriano M.M.: Intentional replantation of an avulsed immature permanent incisor: A case report. J. Endod., 2017, 43, 1383-1386.
20. Matos Fde S. i wsp.: Effect of laser photobiomodulation on the periodontal repair process of replanted teeth. Dent. Traumatol., 2016, 32, 402-408.
21. Proc P. i wsp.: Leczenie urazowego uszkodzenia zębów stałych siecznych górnych powikłane występowaniem mezjodensa, obserwacja roczna. Mag. Stomatol., 2017, 27, 20-24.
22. Piechowicz-Lesiakowska A., Opalko K., Dorobczyńska G.: Replantacja siekaczy przyśrodkowego i bocznego szczęki wspomagana polem magnetycznym – opis przypadku. Forum Stomatol., 2004, 1, 16-20.
23. Sieroń A.: Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie. Wyd. Medica Press 2002.
24. Bilska A. i wsp.: Zastosowanie wolnozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy. Baln. Pol., 1998, 3-4, 23-27.
25. Buczek E.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego o niskiej częstotliwości na proces powstawania blizny kostnej. Ortop. Traumatol. Rehab., 2000, 4, 100-104.
26. Sieroń A., Żmudzki J., Cieślar G.: Problemy oddziaływania zewnętrznych pól magnetycznych na organizm ludzki. Post. Fiz. Med., 1989, 24, 75-79.
27. Chelnokov A.N., Novitskaya N.V., Orsyannikova R.V.: Treatment of diaphyseal tibial fractures with the Ilizarov method of external foxation and pulsing electromagnetic field. Chir. Narz. Ruchu, 1994, LIX, supl.2.
28. Opalko K., Dojs A., Nestorowicz-Obrzut K.: Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu powikłań po replantacji siekacza szczęki – opis przypadku. As Stomatol., 2006, 4, 42-45.