Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym – na podstawie piśmiennictwa. Część II. Endokorony

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym – na podstawie piśmiennictwa. Część II. Endokorony

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Restoration of teeth after endodontic treatment – based on the literature. Part II. Endocrowns

Marta Smoczyńska‑Marczak

Streszczenie
W literaturze często spotyka się opisy metod odbudowy zębów leczonych endodontycznie. W związku z dużą liczbą proponowanych rozwiązań pojawia się pytanie, jakimi kryteriami kierować się przy wyborze optymalnej metody leczenia.
W artykule, na podstawie piśmiennictwa, podsumowano wskazania, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze sposobu odbudowy. W części pierwszej artykułu opisano szczegółowo wskazania oraz poszczególne etapy kliniczne zastosowania wkładów koronowo-korzeniowych. W części drugiej przedstawiono wskazania i poszczególne etapy wykonania endokorony.
 
Abstract
One frequently finds in the literature, descriptions of methods of restoring teeth after endodontic treatment. In connection with the large number of proposed solutions, there arises the question, by what criteria should we be guided in the choice of the optimal treatment method.
The article, based on the literature, sums up the indications that should be taken into consideration in the choice of the method of restoration. In part one of the article there are described detailed indications with particular clinical stages in the use of crown-root posts. In part two of the article there are also described detailed indications with particular clinical stages in the construction of endocrowns.
 
Hasła indeksowe: leczenie kanałowe, odbudowa protetyczna, endokorona
 
Key words: endodontic treatment, prosthetic restoration, endocrown

PIŚMIENNICTWO
1. Pissis P.: Fabrication of metal-free ceramic restoration utilizing the monobloc technique. Pract. Periodontics Aesthet. Dent., 1995, 7, 5, 83-94.
2. Bindl A., Mormann W.H.: Clinical evaluation of adhesively placed Cerec endocrowns after 2-years-prelimitary results. J. Adhesive Dent., 1999, 1, 3, 255-265.
3. Fages M., Bennasar B.: The endocrown: a different type of all-ceramic reconstruction for molars. Quintessence Int., 2009, 40, 2, 125-133.
4. Dzieciątkowska M.: Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda postępowania dla każdego. Mag. Stomatol., 2013, XXIII, 3, 76-80.
5. Biacchi G.R., Mello B., Basting R.T.: The endocrowns: an alternative approach for restoring estensively damaged molars. J. Esthet. Restor. Dent., 2013, 25, 6, 383-390.
6. Chang C.Y. i wsp.: Fracture resistance and failure modes of CEREC endo-crowns and conventional post and core-supported CEREC crowns. J. Dent. Sci., 2009, 4, 3, 110-117.
7. Konarska-Matysiak D., Dejak B.: Porównanie właściwości zębów bocznych odbudowanych standardowymi wkładami wzmacnianymi włóknami szklanymi i endokoronami – przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2013, 63, 3, 201-207.
8. Dejak B.: Analiza metodą elementów skończonych wytężenia i zespolenia z tkankami zęba ceramicznych endokoron w zębach trzonowych. Protet. Stomatol., 2008, 58, 3, 139-148.
9. Magne P.: Efficient 3D finite elements analysis of dental restorative procedures using micro-CT data. Dent. Mater., 2007, 23, 5, 539-548.
10. Bindl A., Richter B., Mörmann W.: Survival of ceramic computer-aided design/ manufacturing crowns bonded to preparations with reduced macroretention geometry. Int. J. Prosthodont., 2005, 18, 3, 219-224.
11. Biacchi G.R., Basting R.T.: Comparison of fracture strenght of endocrowns and glass fiber post-retained conventional crowns. Oper. Dent., 2012, 37, 2, 130-136.
12. Lin C-L. i wsp.: Finite element and weibull analyses to estimate failure risks in the ceramic endocrown and classical crown for endodontically treated maxillary premolar.  Eur. J. Oral Sci., 2010, 118, 87-93.
13. Dejak B.: Ocena wytężenia i szczelności różnych uzupełnień koronowych w zębach trzonowych podczas symulacji żucia. Rozprawa habilitacyjna. UM Łódź 2008.
14. Stricker E.J., Gohring T.N.: Influence of different posts and cores on marginal adaptation fracture resistance, and fracture mode of composite rein crowns on human mandibular premolars. An in vitro study. J. Dent., 2006, 34, 326-335.
15. Fuzzi M., Rapelli G.: Wkłady ceramiczne – ocena kliniczna. Quintessence, 2001, 1, 57-64.