Piaskowanie poddziąsłowe – nowy standard w profilaktyce trzeciorzędowej zapaleń przyzębia. Aktualny przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Subgingival air-polishing – a new standard in the tertiary prevention of periodontitis. Review of the current literature

Agnieszka Droździk, Anna Dziewulska, Katarzyna Grocholewicz

Streszczenie
Piaskowanie poddziąsłowe przeprowadzane w celu usunięcia biofilmu zlokalizowanego poniżej brzegu dziąsłowego cieszy się coraz większym zainteresowaniem klinicystów prowadzących leczenie pacjentów z chorobami przyzębia. Redukcję biofilmu, która jest głównym celem fazy podtrzymującej, można także osiągnąć metodami tradycyjnymi, wykorzystując narzędzia ręczne i ultradźwiękowe. Jednak ich wielokrotne stosowanie prowadzi do utraty tkanek twardych zęba. Proszki o małej abrazyjności mogą być skuteczną i bezpieczną alternatywą dla wspomnianych narzędzi. Celem prezentowanego przeglądu literatury jest podsumowanie i przekazanie informacji na temat skuteczności zabiegu air polishingu poddziąsłowego w usuwaniu biofilmu, jego wpływu na tkanki miękkie i twarde oraz informacji przydatnych w praktyce klinicznej.

Abstract
Air-polishing removing biofilm located beneath the gingival margin is gaining increasing interest of clinicians who treat patients with periodontal diseases. Biofilm reduction is the main step of the treatment maintenance phase. It is traditionally carried out with the use of hand and ultrasonic instruments, which repeated use leads to loss of hard tissue of a tooth. Low abrasive powder can be an effective and safe alternative to hand and ultrasonic instruments. The purpose of this literature review is to provide information about the subgingival air-polishing effectiveness in biofilm removal, effects on soft and hard tissues as well as information relevant for clinical practice.
 
Hasła indeksowe: faza podtrzymująca, usuwanie biofilmu poddziąsłowego, air-polishing poddziąsłowy
 
Key words: periodontal maintenance, subgingival biofilm removal, subgingival air-polishing

PIŚMIENNICTWO

 1. Müller N. i wsp.: Subgingival air-polishing with erythritol during periodontal maintenance: randomized clinical trial of twelve months. J. Clin. Periodontol., 2014, 41, 883-889.
 2. Kocher T. i wsp.: Substance loss caused by scaling with different sonic scaler inserts – an in vitro study. J. Clin. Periodontol., 2001, 28, 9-15.
 3. Croft L.K. i wsp.: Patient preference for ultrasonic or hand instruments in periodontal maintenance. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2003, 23, 567-573.
 4. Vastardis S. i wsp.: Root surface removal and resultant surface texture with diamond-coated ultrasonic inserts: an in vitro and SEM study. J. Clin. Periodontol., 2005, 32, 467-473.
 5. Flemmig T.F. i wsp.: Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing. J. Periodontol., 2007, 78, 1002-1010.
 6. Hägi T.T. i wsp.: Clinical outcomes following subgingival application of a novel erythritol powder by means of air polishing in supportive periodontal therapy: a randomized, controlled clinical study. Quintessence Int., 2013, 44, 753-761.
 7. Petersilka G.J. i wsp.: Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. Periodontol., 2003, 74, 307-311.
 8. Petersilka G.J. i wsp.: Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air-polishing powder. J. Clin. Periodontol., 2003, 30, 328-333.
 9. Sculean A. i wsp.: A paradigm shift in mechanical biofilm management? Subgingival air polishing: a new way to improve mechanical biofilm management in the dental practice. Quintessence Int., 2013, 44, 475-477.
 10. Cobb C.M. i wsp.: Consensus Conference Findings on Supragingival and Subgingival Air Polishing. Compend. Contin. Educ. Dent., 2017, 38, e1-e4.
 11. Petersilka G. i wsp.: Effect of glycine powder air-polishing on the gingiva. J. Clin. Periodontol., 2008a, 35, 324-332.
 12. Atkinson D.R., Cobb C.M., Killoy W.J.: The effect of an air-powder abrasive system on in vitro root surfaces. J. Periodontol., 1984, 55, 13-18.
 13. Flemmig T.F. i wsp.: Randomized controlled trial assessing efficacy and safety of glycine powder air polishing in moderate-to-deep periodontal pockets. J. Periodontol., 2012, 83, 444-452.
 14. Petersilka G.J.: Subgingival air-polishing in the treatment of periodontal biofilm infections. Periodontol. 2000, 2011, 55, 124-142.
 15. Graumann S.J., Sensat M.L., Stoltenberg J.L.: Air polishing: a review of current literature. J. Dent. Hyg., 2013, 87, 173-180.
 16. Petersilka G.J. i wsp.: In vitro evaluation of novel low abrasive air polishing powders. J. Clin. Periodontol., 2003, 30, 9-13.
 17. Moëne R. i wsp.: Subgingival plaque removal using a new air-polishing device. J. Periodontol., 2010, 81, 79-88.
 18. Wennström J.L., Dahlèn G., Ramberg P.: Subgingival debridement of periodontal pockets by air polishing in comparison with ultrasonic instrumentation during maintenance therapy. J. Clin. Periodontol., 2011, 38, 820-827.
 19. Drago L. i wsp.: Biofilm removal and antimicrobial activity of two different air-polishing powders: an in vitro study. J. Periodontol., 2014, 85, e363-369.
 20. Hägi T.T. i wsp.: A biofilm pocket model to evaluate different non-surgical periodontal treatment modalities in terms of biofilm removal and reformation, surface alterations and attachment of periodontal ligament fibroblasts. PLoS One, 2015, 10, e0131056.
 21. Tammaro S., Wennström J.L., Bergenholtz G.: Root-dentin sensitivity following non-surgical periodontal treatment. J. Clin. Periodontol., 2000, 27, 690-697.
 22. Agger M.S., Hörsted-Bindslev P., Hovgaard O.: Abrasiveness of an air-powder polishing system on root surfaces in vitro. Quintessence Int., 2001, 32, 407-411.
 23. Herr M.L. i wsp.: Use of a continual sweep motion to compare air polishing devices, powders and exposure time on unexposed root cementum. Odontology, 2017, 105, 311-319.
 24. Gutmann M.E.: Air-polishing: a comprehensive review of the literature. J. Dent. Hyg., 1998, 72, 47-56.
 25. Bühler J. i wsp.: Analysis of the effects of air polishing powders containing sodium bicarbonate and glycine on human teeth. Clin. Oral Investig., 2015, 19, 877-885.
 26. Tocha J.: Die In-vitro-Auswirkungenkonventioneller und experimenteller Pulverstrahlapplikationen auf Komposit-, Dentin-und Schmelzoberflächen. VVB LaufersweilerVerlag. University of Bonn and University of Giessen. Giessen 2013.
 27. Bühler J. i wsp.: A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices. Int. J. Dent. Hyg., 2016, 14, 4-14.