Dwuetapowa rehabilitacja protetyczna zaawansowanego starcia zębów

Katarzyna Służalec‑Więckiewicz, Marta Tanasiewicz, Mieszko Więckiewicz

W pracy przedstawiono przypadek 48‑letniego pacjenta z zaawansowanym starciem zębów, które powstało na tle wieloletniego nieleczonego bruksizmu. Badania podmiotowe i przedmiotowe oraz wykonanie odpowiednich zdjęć rentgenowskich pozwoliły zakwalifikować chorego do kompleksowej rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem szyny zwarciowej oraz właściwych uzupełnień protetycznych stałych.

Czytaj więcej: w numerze 6/2017 Magazynu Stomatologicznego

Służalec-Więckiewicz - bruksizm, ryc. 1-3

Służalec-Więckiewicz - bruksizm, ryc. 4-9