Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym

Laseroterapia jako skuteczne uzupełnienie procedur terapeutycznych w leczeniu endodontycznym
Laser therapy as an effective complement to therapeutic procedures in endodontic treatment

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Adam Malawski-Róg, Joanna Wysokińska-Miszczuk
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania lasera diodowego w leczeniu endodontycznym. Zastosowanie laserów jest bardzo szerokie, mogą one wspomagać zarówno regenerację miazgi, jak i poprawić efekt przeciwbakteryjny w leczeniu kanałowym. Zaprezentowane w artykule techniki leczenia, trudne do wykonania metodami konwencjonalnym, stają się niezwykle proste po zastosowaniu lasera diodowego.


The study describes the possibilities of using the diode laser in endodontic treatment of diseases of the pulp and in  endodontics, as well as how to improve the antibacterial effect in root canal treatment. The article presents the techniques of treatment, that are difficult to carry out by conventional methods and makes them unusually straightforward after use of the diode laser.


Artykuł ukazał się w nr 6/2016

następny artykuł