Most adhezyjny – metoda indywidualnego indeksu silikonowego

 Most adhezyjny – metoda indywidualnego indeksu silikonowego
Adhesive bridge – method of individual silicone index

Dariusz Paliga, Renata Paliga, Radosław Maksymowicz, Joanna Wysokińska-Miszczuk
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania mostów adhezyjnych w codziennej praktyce lekarza dentysty. Zastosowane metody wykonania uzupełnień są oparte na wieloletnim doświadczeniu autorów. Zaprezentowano zarówno metody pośrednie, jak i bezpośrednie pozwalające na wykonanie uzupełnienia podczas jednej wizyty. Zastosowanie indeksu silikonowego w przedstawionych przypadkach ułatwia pracę lekarza i skraca czas wykonania zabiegu.

The study presents the possibilities of using adhesive bridges in the daily dentistry practice. The applied methods of restoration are based on years of experience of the authors. They presented both the indirect and direct methods which allow the restoration  to be completed within one visit. The use of silicone index , in the presented cases,  facilitates the work of a dentist and shortens the length of procedure itself.


Artykuł ukazał się w nr 9/2016