Protokół leczenia niechirurgicznego periimplantitis laserami diodowymi (dIPLAT)

Protokół leczenia niechirurgicznego periimplantitis laserami diodowymi (dIPLAT)
Non-surgical protocol for the treatment of periimplantitis with diode laser (dIPLAT – Implant Planing and diode Laser Antibacterial Therapy)

Elżbieta Dembowska
Na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych w leczeniu zapalenia błony śluzowej wokół implantów oraz lekkiego i średnio zaawansowanego zapalenia okołowszczepowego w pracy przedstawiono protokół leczenia niechirugicznego z zastosowaniem laserów diodowych.The study reviews the literature on the treatment options for periimplant mucositis and mild and moderate periimplantitis, and proposes a nonsurgical protocol for their treatment with diode laser.

Artykuł ukazał się w nr 1/2017