Druk 3D w chirurgii stomatologicznej

Druk 3D w chirurgii stomatologicznej
3D printing in oral surgery

Marcin Metlerski, Magda Aniko-Włodarczyk, Olga Preuss, Grzegorz Trybek
Szybki rozwój metod obrazowania struktur anatomicznych, ich akwizycji oraz możliwość cyfrowego przetwarzania danych medycznych wraz z postępem w dziedzinie wytwarzania modeli stworzyły nowe możliwości wykorzystania modelowania medycznego. Druk 3D jest procesem wytwarzania trójwymiarowych obiektów fizycznych na podstawie modelu komputerowego. Modele przestrzenne poprawiają jakość i usprawniają proces planowania zabiegu chirurgicznego, zmniejszając tym samym ryzyko błędu i powikłań pozabiegowych.

The quickly developing imaging methods for anatomical structures, their availability and possibility of digitalization of medical data, together with progress in the field of making models, have created new possibilities of making use of medical models. 3D printing is a process of producing three dimensional physical objects on the basis of a computer model. Spatial models improve e dimensions, improve quality and improve the process of treatment planning of surgery, at the same time reducing the risk of mistakes and reduce postoperative complications.

Artykuł ukazał się w nr 4/2017