Woski dentystyczne stosowane w protetyce stomatologicznej. Przegląd piśmiennictwa