Efektywność przedproceduralna płynu GUM Paroex 0,12% CHX® – badania wstępne