Zobacz film. Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm

Zobacz film. Odsłonięcie powierzchni korzenia zęba za pomocą polskiego, wielofalowego lasera diodowego SMARTm
Opis przypadku
Renata Paliga i Dariusz Paliga

W artykule przedstawiono przypadek pacjentki wymagającej wykonania wkładu lanego korzeniowego z zatrzaskiem osiowym Rhein’83. Podczas poszczególnych etapów pracy wykorzystywano polski laser diodowy o różnych długościach fali.  W  przypadku leczenia endodontycznego zęba i chirurgicznej korekty błony śluzowej jamy ustnej stosowano laser o długości fali 980 nm, a pod koniec zabiegu – w celu przyspieszenia gojenia się rany oraz zmniejszenia bólu i obrzęku pozabiegowego – wykorzystano czerwony laser biostymulacyjny o długości fali 635 nm.Exposure of root surface using a Polish multiwave diode SMARTm laser. Case description

The article describes a case of a female patient requiring a cast axial precision attachment using  Rhein’83. During the different stages use was made of a Polish  made laser with various wavelengths. In the case of endodontics and surgical correction of the oral mucous membrane use was made of laser of 980 nm wavelength, and at the end of the procedure – with the aim of accelerating healing and reducing of pain and postoperative swelling – use was made of the red biostimulatory laser of wavelength 635 nm.

 
Artykuł ukazał się w nr. 10/2015 MS