Implantologia wspomagana komputerowo

Implantologia wspomagana komputerowo
Computer-assisted implantology
Tomasz Smektała, Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Marta Kłonica, Marcin Metlerski, Katarzyna Sporniak- Tutak

Praca zawiera podstawowe informacje dotyczące stomatologicznych szablonów implantologicznych. Autorzy omawiają rodzaje szablonów, procedurę wykonania, wyniki i powikłania związane z ich użyciem oraz czynniki wpływające na dokładność implantacji z ich zastosowaniem.

ABC 5
 
The study contains basic information regarding dental implant guides. The authors discuss types of templates, the procedure that is carried out, the results and complications associate with their use, together with the factors influencing the accuracy of implantation with their use.

Artykuł ukazał się w nr. 5/2015 MS