Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych

Strefa biologiczna wokół wszczepów zębowych
Biologic width around dental implants
Marcin Jędrzejewski, Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Marta Kłonica, Katarzyna Sporniak-Tutak

Streszczenie
W pracy opisano aktualne doniesienia dotyczące budowy i funkcji tkanek otaczających wszczepy zębowe i przylegających bezpośrednio do nich oraz odbudowy protetycznej na granicy brzegu kości wyrostka zębodołowego i dziąsła. Przedstawiono czynniki mające wpływ na kształtowanie tkanek miękkich i twardych w trakcie leczenia implantoprotetycznego.

ABC 1b

Summary
The study describes current reports regarding the structure and function of the tissues surrounding dental implants directly adjacent to them and to prosthetic appliances on the border between the bone edge of the dental alveolus and gum. There is a presentation of the factors having an influence on the shaping of the soft and hard tissues during the course of prosthetic treatment with implants.

Artykuł ukazał się w nr. 3/2015 MS
KUP ARTYKUŁ