Miniwszczepy i ich zastosowanie

Miniwszczepy i ich zastosowanie
Opis przypadków
Piotr Regulski

Celem pracy było przedstawienie zastosowania miniwszczepów jako alternatywy dla tradycyjnych implantów dwuczęściowych w przypadku trudnych warunków kostnych. Na podstawie przypadków własnych omówiono stosunkowo proste i szybkie wykonanie uzupełnień protetycznych opartych na wszczepach jednoczęściowych.


Mini implants and their use – case descriptions

The aim of the study was to show the use of mini implants as an alternative to traditional two-piece implants in cases of difficult bone conditions. Relatively simple and quick manufacture of prosthetic restoration fixed on one-piece dental implants was described basing on own cases.


Artykuł ukazał się w nr. 10/2014 MS
Przejdź do numeru