Uzupełnienia pełnoceramiczne

Uzupełnienia pełnoceramiczne
w odcinku przednim i bocznym łuku zębowego
Grzegorz Kubiński, Michał Skórka, Rafał Szymański

W pracy przedstawiono opis 4 przypadków zastosowania uzupełnień ceramicznych do odbudowy utraconych tkanek twardych zębów. Wykonane metodą  pośrednią rekonstrukcje cementowano adhezyjnie na zębach z miazgą żywą oraz na zębach pozbawionych żywej miazgi po ich wcześniejszym leczeniu  przedprotetycznym.


All ceramic restorations in  anterior and posterior segments of the dental arch – case description

The study describes 4 cases of using ceramic restorations for restoring lost hard tissue. The indirect method was used for the adhesive restorations which were cemented to vital and non-vital teeth following previous prosthetic pre-treatment.


Artykuł ukazał się w nr. 9/2014 MS
KUP ARTYKUŁ