Magazyn Stomatologiczny, 2/2023

TEMAT NUMERU: Wyzwania stomatologii dziecięcej

 
W numerze:
  • Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
  • REPORTAŻ KLINICZNY Leczenie endodontyczne zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji
  • ARTYKUŁ Z CYKLU Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia
  • ARTYKUŁ Z CYKLU Zdjęcia fotograficzne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej
  • SPECJALISTA RADZI Usunięcie zęba w trakcie terapii denosumabem

Wersja drukowana:

Cena: 48.00 PLN

Wersja eBook:

Cena: 48.00 PLN

10
Katarzyna Sarek-Drobniak
Leczenie protetyczne dzieci i młodzieży
24
REPORTAŻ KLINICZNY
Barbara Górna, Agnieszka Urtnowska 
Leczenie endodontyczne przyśrodkowych i bocznych zębów siecznych szczęki po całkowitym zwichnięciu i replantacji. Opis przypadku
30
Marta Malińska, Teresa Matthews-Brzozowska
Wpływ leczenia wady klasy III na szerokość górnych dróg oddechowych
34
KURSY – KONFERENCJE – TARGI
37
ARTYKUŁ Z CYKLU
Adam Romaniuk-Demonchaux
Część 1. Rekonstrukcja ubytków przyszyjkowych niepró chnicowego pochodzenia
53
ARTYKUŁ Z CYKLU
Faustyna Nieroda, Magdalena Ungiert, Anna Walendzik, Leszek Szalewski
Część 7. Zdjęcia fotografi czne zewnątrzustne w praktyce stomatologicznej – rodzaje i techniki wykonania
62
Natasza Jankowska, Julia Szymańska, Natalia Wdowiak, Joanna Zubrzycka
Jak osiągnąć sukces w pracy klinicznej – czyli rozwój symulacji w stomatologii
68
Maciej Przeniosło, Anna Przeniosło, Paulina Adamska, Anna Starzyńska 
Współczesne metody rehabilitacji implantoprotetycznej pacjentów po resekcji kości szczęk
80
SPECJALISTA RADZI
Hanna Sobczak-Jaskow, Barbara Drogoszewska, Barbara Kochańska
Usunięcie zęba w trakcie terapii denosumabem
84
STRESZCZENIE I KOMENTARZ
Włodzimierz Dura, Mariusz Lipski
Ząb sieczny przyśrodkowy z czterema oddzielnymi kanałami korzeniowymi – opis przypadku
88
PASJE
Natalia Kruk
Praca na szczycie świata. Jak wygląda misja stomatologiczna w Nepalu?

Szanowni Państwo,

tematem miesiąca lutowego „Magazynu Stomatologicznego” są WYZWANIA STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ. Znajdą w nim Państwo artykuły dotyczące traumatologii, endodoncji, protetyki i ortodoncji wieku rozwojowego. Mnie szczególnie zainteresowała praca kazuistyczna prezentująca postępowanie w przypadku całkowitego zwichnięcia zębów siecznych szczęki. Równie ciekawe prace zamieściliśmy w dziale STOMATOLOGIA PRAKTYCZNA. I tu praca dotycząca rekonstrukcji ubytków przyszyjkowych niepróchnicowego pochodzenia, pierwsza z cyklu przegotowanego przez dra Romaniuka-Demonchaux.
 
Jak zawsze, pod koniec numeru zamieszczamy streszczenie publikacji z piśmiennictwa światowego oraz odpowiedź specjalisty na pytanie czytelnika. Tym razem specjaliści z GUMedu odpowiadają na pytanie dotyczące usunięcia zęba w trakcie terapii denosumabem.
 
Mam nadzieję, że w lutowym wydaniu „Magazynu Stomatologicznego” każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś ciekawego.


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski