Magazyn Stomatologiczny, 5/2019

TEMAT NUMERU – Radiologia stomatologiczna w praktyce

W numerze

  • Zastosowanie ultrasonografii w monitorowaniu postępów leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
  • Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych
  • Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie
  • Ból w chirurgii stomatologicznej – patofizjologia i metody oceny poziomu dolegliwości
  • Komfort pacjenta w podeszłym wieku podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym


12
Marcin Wójcicki, Jacek Szkutnik, Ingrid Różyło-Kalinowska
Zastosowanie ultrasonografii w monitorowaniu postępów leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
18
Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Piskórz, Natalie Namięta
Ograniczenia zdjęć zębowych w diagnostyce okołowierzchołkowych zmian zapalnych. Opis przypadku
22

Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Łucja Wcisło, Danuta Lietz-Kijak, Grażyna Wilk
Radiologiczny obraz tkanek okołowierzchołkowych i przyzębia brzeżnego zęba po replantacji – obserwacje kilkunastomiesięczne. Opis przypadku

26

Ingrid Różyło-Kalinowska, Wiktoria Stawarska, Jakub Kuryło, Magdalena Piskórz, Magdalena Kozek
Diagnostyka obrazowa wrodzonego niedorozwoju szkliwa i wrodzonego niedorozwoju zębiny. Opis przypadków

32

Ingrid Różyło-Kalinowska, Magdalena Piskórz, Natalie Namięta, Katarzyna Portka, Natalia Węglarz
Wiarygodność badań pantomograficznych – odcinek przedni w żuchwie

36

Sylwia Hnitecka, Marzena Dominiak
Torbiel samotna okolicy pośrodkowej trzonu żuchwy – obraz kliniczny i leczenie. Opis przypadku

42

Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
Wpływ próchnicy i odbudowy koronowej na stan zdrowia przyzębia wierzchołkowego w populacji regionu łódzkiego

48

Katarzyna Portka, Magdalena Piskórz, Magdalena Kozek, Ingrid Różyło-Kalinowska
Analiza umiejętności różnicowania obrazów radiologicznych zębów przez przyszłych lekarzy dentystów – badanie pilotażowe

54
Szkolenia i kursy doskonalące
58

Mansur Rahnama, Dagmara Jenda, Joanna Jakiel, Marcin Kornet, Michał Łobacz
Kostniak żuchwy – opis przypadku

62

Joanna Jarzęcka, Olga Preuss, Magda Aniko-Włodarczyk, Grzegorz Trybek
Ból w chirurgii stomatologicznej – patofizjologia i metody oceny poziomu dolegliwości

66

Aleksandra Kaszak, Michał Kaszak, Joanna Peradzyńska
Wpływ sposobu karmienia niemowlęcia na kształtowanie się wad narządu żucia

70

Laura Piasecka, Dorota Cylwik-Rokicka, Katarzyna Karczewska-Woźniak
Tlenek cyrkonu w świetle najnowszej literatury. Część II. Monolityczne uzupełnienia cyrkonowe – blaski i cienie

76

Paulina Graczyk, Damian Niewczas, Maciej Sygit, Piotr Regulski, Zygmunt Stopa
Zastosowanie druku 3D do modelowania przeszczepów kostnych w chirurgii stomatologicznej – badanie na materiale zwierzęcym

82

Ingrid Różyło-Kalinowska
SPECJALISTA RADZI
Rodzaje zdjęć wewnątrzustnych wykorzystywanych w stomatologii

84

STRESZCZENIE
Agnieszka Chamarczuk
Torbiel korzeniowa związana z mlecznym zębem trzonowym: chirurgiczne postępowanie oraz utrzymanie przestrzeni

86
Martyna Kowalczyk, Sylwia Roguzińska, Urszula Kaczmarek, Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, Barbara Malicka, Nicole Piotrowski
Komfort pacjenta w podeszłym wieku podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym
92
WYDARZENIA
94

Paweł Chalecki
Z MEDYCZNEJ WOKANDY
Oskarżenie o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta

Szanowni Państwo,

tak jak w poprzednich latach – i w tym roku majowe wydanie MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO jest poświęcone radiologii stomatologicznej, a redakcji naukowej po raz kolejny podjęła się Pani prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło‑Kalinowska. Tegoroczny numer obfituje przede wszystkim w prace kazuistyczne, choć znajdziecie w nim Państwo także prace oryginalne. Jak zawsze pod koniec numeru porady specjalisty i streszczenie artykułu zagranicznego. Tym razem porad udziela Pani prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, szczegółowo omawiając rodzaje zdjęć wewnątrzustnych wykorzystywanych w stomatologii. Natomiast artykuł z piśmiennictwa światowego, który dla Państwa streściliśmy, prezentuje postępowanie chirurgiczne i ortodontyczne w przypadku torbieli korzeniowej związanej z mlecznym zębem trzonowym.

Zapraszając do lektury numeru majowego, mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w nim dla siebie coś ciekawego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski