Magazyn Stomatologiczny, 3/2013

W numerze:

  • Temat miesiąca: Estetyka - różne drogi, jeden cel
  • Aktualności: Mikroskop operacyjny w periodontologii
  • Stomatologia praktyczna: Zespół Cornelii de Lange
  • Vademacum stomatologa: Podstawy teoretyczne makrofotografii stomatologicznej

12
Krytyczna ocena bezpośrednich i pośrednich metod uzupełniania ubytków tkanek twardych zęba
Georg Meyer
20
Rekonstrukcja estetyczna P-A (posterior-anterior) z przywróceniem utraconej wysokości zwarcia z użyciem wkładów koronowo-korzeniowych metalowych oraz koron porcelanowych na podbudowie metalowej 
Jacek Ciesielski
26
Zastosowanie licówek kompozytowych Edelweiss Direct Venear w odbudowie estetycznej zębów przednich. Opis przypadku
Lidia Kicińska, Magdalena Skubik, Iwona Kuroń-Opalińska, Andrzej Bożyk
30
Wykorzystanie rozchwianego i ustawionego protruzyjnie uzębienia resztkowego szczęki w odcinku przednim w celu odbudowy prawidłowych funkcji i poprawy estetyki
Konrad Boblewski i Ireneusz Dominiak
36
Osteogeneza dystrakcyjna w wysuwaniu szczęki w celu poprawy estetyki twarzy u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – opis przypadku
Dorota Cudziło, Przemysław Kopczyński, Teresa Matthews-Brzozowska
40
Mikroskop operacyjny w periodontologii
Bartłomiej Górski
48
Kursy i szkolenia doskonalące
58
Angielski dla stomatologów. Lesson 31. Mouth ulceration and its treatment
62
Znaczenie kliniczne analizy cefalometrycznej w diagnostyce zespołu długiej twarzy na podstawie opisu przypadku
Liliana Szyszka-Sommerfeld, Krzysztof Woźniak, Maria Syryńska
68
Wtłoczenie korzenia zęba w czasie ekstrakcji do dolnej powierzchni trzonu żuchwy
Monika Ratajek-Gruda, Grażyna Grzesiak-Janas, Patryk Siwik
76
Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda postępowania dla każdego
Monika Dzieciątkowska
84
Kompleksowe leczenie urazów zębów na podstawie piśmiennictwa i doświadczeń własnych
Marta Krasny, Anna Machowska, Kornel Krasny
90
Zastosowanie protezy nakładowej na wszczepach śródkostnych w rehabilitacji protetycznej pacjentki z bezzębną żuchwą
Justyna Płończak-Borkowska, Karol Borkowski, Włodzimierz Więckiewicz
 
94
Skuteczność zabiegów profilaktycznych w przypadku radiologicznie zdiagnozowanych wczesnych ubytków próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych
Anna Dziewulska, Elżbieta Weyna, Marta Mirska-Miętek
72
Zespół Cornelii de Lange
Anna Janas, Piotr Osica, Patryk Siwik, Grażyna Grzesiak-Janas
 
100
Zmiany ciśnienia tętniczego krwi, tętna i saturacji występujące u pacjentów podczas leczenia próchnicy zębów. Badanie wstępne
Barbara Kochańska, Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Marzena Gidzińska
110
Odma powietrzna w trakcie leczenia endodontycznego
Ewa Marek i Mariusz Lipski
114
Dlaczego jednorazowa dmuchawka wodno-powietrzna?
Hans S. Sellmann
117
Głębokość wstecznego opracowania kanału korzeniowego
118
Znaczenie dokładnego wywiadu chorobowego i informacji na temat stosowanych leków przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego w stomatologii
Małgorzata Strycharz-Dudziak
120
Wydarzenia – kalejdoskop
122
Test nr.7
126
Krzyżówka nr.37
129
Podstawy teoretyczne makrofotografii stomatologicznej
Paweł Milner i Grażyna Grzesiak-Janas
 
135
Ocena dwuletnia cementu szkło-jonomerowego SJZ/W z płynem dwufunkcyjnym do stosowania w stomatologii odtwórczej
Renata Chałas, Teresa Bachanek, Ilona Wójcik-Chęcińska, Katarzyna Kamińska-Pikiewicz, Małgorzata Strycharz-Dudziak, Joanna Karaś
 
139
Transmigracja kła żuchwy. Opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
Mansur Rahnama, Wojciech Świątkowski, Rozan Hamwi, Tomasz Jachewicz
144
Leczenie endodontyczne zębów z kanałami łączącymi się w okolicy wierzchołka korzenia – opis 3 przypadków
Joanna Bagińska, Anna Kotowska, Małgorzata Możejko, Ewelina Rymaszewska
 
150
Ocena realizacji wybranych celów zdrowia u dzieci 12-letnich z województwa zachodniopomorskiego w 2003 roku oraz prognoza na lata 2010 i 2015
Rafał Rojek, Krystyna Lisiecka, Magdalena Gońda-Domin
 
155
Ponowne leczenie endodontyczne pierwszego zęba trzonowego dolnego. Opis przypadku
Alicja Spława-Neyman, Edyta Ciężka, Janina Stopa
 
159
Najczęstsze urazy dotyczące narządu żucia u osób zawodowo uprawiających sport
Katarzyna Zych i Teresa Bachanek
 

Szanowni Państwo,

         Tematem miesiąca marcowego  numeru „Magazynu Stomatologicznego” jest „Estetyka – różne drogi jeden cel”. Artykuł wprowadzający napisał p. prof. dr hab. n. med. dr h.c. Georg Meyer, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Greifswaldzie, a zarazem dyrektor tamtejszego Instytutu Stomatologii  i prezydent Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego w poprzedniej kadencji. Profesor Meyer jest również członkiem Rady Naukowej „Magazynu Stomatologicznego”. Napisany przez niego artykuł stanowi rzeczywiście krytyczną ocenę bezpośrednich i pośrednich  metod uzupełniania ubytków tkanek twardych zęba i może się wydawać dość kontrowersyjny. I takie artykuły są jednak potrzebne, gdyż zmuszają nas do przemyśleń. Ja przeczytałem go z dużym zaciekawieniem. W dziale tym znalazło się też wiele innych interesujących publikacji, a w „Aktualnościach” zamieściliśmy artykuł rzeczywiście „na czasie” dotyczący zastosowania mikroskopu operacyjnego w periodontologii.

         Zachęcam także do przeczytania prac zamieszczonych w pozostałych działach pisma. Myślę że uznacie je Państwo za ciekawe i przydatne w praktyce.

 

Z nadzieją na szybkie nadejście wiosny

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski